Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Volym och vikt

Skapad 2017-05-31 14:56 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Vad är ett bråk? Hur räknar jag med decimaltal?
Grundskola 5 Matematik
I kapitlet "Volym och vikt" kommer vi arbeta med föremåls volym och vikt. Vad är tyngst, ett kilo bomull eller ett kilo järn? Hur mycket får plats i min flaska?

Innehåll

Syfte / förmågor

Vi kommer uppskatta vanliga föremåls volymer och vikter. Vi kommer att träna på att välja lämpliga beräkningar och utföra beräkningar med miniräknare.

 Begreppsförmågan - Du ska kunna förstå och förklara följande begrepp:

 

 

 

1 liter

 

1 kilogram

kilo

 

1 deciliter

 

1 hektogram

hekto

 

1 centiliter

 

1 gram

deci

 

milli

centi

 

 

 

Kommunikativa förmågan

Du ska kunna delta muntligt i diskussioner i grupp och vid genomgångar. Du ska förklara hur du tänker när du gör beräkningar inom området volym och vikt. Du ska skriftligt kunna visa hur du löser olika uppgifter samt välja en effektiv strategi för att lösa ett problem.

Procedurförmågan

Du ska kunna utföra beräkningar med miniräknare i vardagliga situationen med volym och vikt.

Analysförmågan

Du ska kunna se samband mellan olika enheter för volym och vikt.

Metakognitiv förmåga

Du ska kunna se om ditt svar är rimligt. Du ska kunna välja en metod och motivera varför när du ställs inför en uppgift.

 

Undervisning

Du kommer att:

 • arbeta i par, grupp och enskilt (EPA)
 • diskutera matematik
 • vara med vid genomgångar

Bedömning

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris - Volym och vikt

Du kan använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra

Du kan de matematiska begreppen inom området
Du löser en uppgifter utifrån de matematiska begreppen.
Du kan förklara de olika matematiska begreppen.
Du kan förklara de olika matematiska begreppen och kan förklara sambanden mellan t.ex. enheterna.

Du kan välja och använda lämpliga metoder för att göra beräkningar.

Du löser uppgifter
Du löser enkla uppgifter . Ex: Storleksordna enheter. Ex: 2,5 liter =_______ dl
Du löser en uppgifter med olika enheter i beräkningar. Ex. 1,7 dl - 5 cl
Du löser uppgifter som kräver flera steg. Ex. Anders köper 3,3 hg morötter och 4,2hg tomater. Hur mycket fattas för att grönsakerna ska väga 2 kg?

Du kan formulera och lösa problem

Du använder strategier i problemlösning, beskriver ditt tillvägagångssätt och bedömer resultatets rimlighet.
Du löser problem och kan till viss del bedöma rimligheten.
Du löser uppgiften och kan variera lösningsstrategi och bedöma rimligheten i lösningen.
Du löser uppgiften, kan värdera olika lösningsstrategier och motivera rimligheten i lösningen.

Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och val av metoder samt följa och föra logiska resonemang

Du för och kan följa resonemang kring tillvägagångssätt, val av metoder genom att ställa och besvara frågor.
Du försöker beskriva och förklara dina lösningar genom att tydligt visa vad som är ditt svar.
Du beskriver och förklarar dina beräkningar och dina lösningar så att det är lätt att följa.
Du beskriver och förklarar dina beräkningar och dina lösningar så att det är lätt att följa. Dessutom använder matematiska uttryck och enheter på ett korrekt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: