👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering Läroverket 7-9

Skapad 2017-05-31 15:21 i Läroverket Hudiksvall
Under denna period ska du träna och visa din orienteringsförmåga.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Under denna period ska du träna och visa din orienteringsförmåga. I det ingå bl.a. olika typer av kartor, avståndsbedömning, positionering, karttecken

Innehåll

Målet med arbetsområdet

Att lära dig orientera med hjälp av karta i känd/okänd terräng

Att lära dig lita till din förmåga att orientera i olika miljöer

Att känna till allemansrätten kopplad till orientering, samt visa hänsyn för djur och natur

Att aktiviteten i orienteringsmomentet och vistelsen i naturen ger en god hälsa.

Att kunna klä dig rätt inför ett aktivt friluftsliv

Undervisning

-Teoretiska genomgångar, ex kartkunskap, allemansrätt, skala, passa kartan

-Praktiska orienteringsövningar 

-Orienteringsbanor av varierande svårighetsgrad i stadsmiljö och skogen

År 9 = orientering i okänd terräng

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

-kunna beskriva och använda kartan och dess tecken

-orientera en bana i känd/okänd terräng med varierad svårighetsgrad

Årskurs 9 = okänd terräng

-positionsorientering, att kunna sätta ut punkter efter en snitslad bana

-resonera kring vägval

-bedöma avstånd med hjälp av kartan och på så sätt planera din väg

Matriser

Idh
Orientering 7-9

Nivå 1
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Nivå 2
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Nivå 3
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Orienteringsförmåga
Du klarar att orientera en bana efter ledstänger (t.ex. stigar, ängskanter) ensam eller tillsammans med en kamrat Du planerar din väg och bedömer avstånd med viss säkerhet
Du klarar att orientera en bana där kontrollerna ligger bredvid ledstängerna. Du orienterar ensam och tar flertalet kontroller under en lektion. Du planerar din väg och bedömer avstånd med relativt god säkerhet
Du kan på egen hand orientera en bana på svår nivå och tar flertalet kontroller som ligger bredvid ledstängerna. Du planerar din väg och bedömer avstånd med god säkerhet.
Positionering
Du kan med viss säkerhet orientera dig genom att markera den snitslade banan på kartan.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig genom att markera den snitslade banan på kartan.
Du kan med god säkerhet orientera dig genom att markera den snitslade banan på kartan.
Kartans uppbyggnad
Du kan till viss del kartans vanligaste färger och tecken Du kan passa kartan med viss säkerhet väderstreck och naturen
Du kan kartans vanligaste färger och tecken relativt väl Du kan passa kartan relativt god säkerhet efter väderstreck och naturen
Du kan kartans vanligaste färger och tecken med god säkerhet Du kan passa kartan med god säkerhet efter väderstreck och naturen