Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ENGELSKA 2016/2017

Skapad 2017-05-31 23:39 i Öjersjö Brunn Partille
Vår intention är att eleverna under läsåret kommer att få veta mer om de mest grundläggande sakerna i det engelska språket. Vi kommer att prata om siffror, alfabetet, veckodagar, lägesord, kläder, möbler och vanliga hälsningsfraser på engelska.
Grundskola 2 Engelska
Under läsåret kommer du att få veta och lära dig mer om det engelska språket. Vi kommer att arbeta med ett grundläggande ordförråd så som siffror, veckodagar, lägesord, kläder, möbler och vanliga hälsningsfraser på engelska, liksom alfabetet. Du kommer att få lyssna till engelska, härma för att själv prata engelska. Vi kommer att träna på att formulera meningar utifrån det ordförråd vi arbetat med. Du kommer också att träna på att skriva meningar, frågor och svar på engelska. Du kommer att träna uttal för att kunna läsa enkla texter som korta dialoger och instruktioner på engelska. Fokus kommer att vara på att väcka ett intresse och nyfikenhet på det engelska språket, samt att våga använda engelska.

Innehåll

Undervisning 

Du kommer att få möjlighet att:

 

 • lära dig nya engelska ord, att uttala och förstå dem
 • lyssna och härma talad engelska digitalt och av läraren
 • se och höra på film och sånger
 • delta i enkla dialoger med en kompis/lärare för att fråga och svara
 • skriva enkla ord och meningar på engelska
 • läsa enkla ord/meningar och träna på uttal, intonation och flyt 
 • sjunga sånger på engelska
 • läsa ramsor på engelska
 • använda digitala verktyg och kompensatoriska hjälpmedel som stöd

 

Konkreta delmål

Du visar att du lärt dig engelska när du kan:

 

 • säga och skriva några vanliga engelska ord, meningar och frågor
 •  lyssna och samtala i enkla dialoger /lekar
 • ta och ge instruktioner och visar din förståelse genom att utföra dem
 • sjunga engelska sånger tillsammans med andra
 • säga/läsa engelska verser tillsammans med andra
 • läsa en enkel dialog med det ordförråd du arbetar med

 

Bedömning

Bedömningsmatris för MAGIC 2 finns nedan med tillhörande kommentarer.
Vi arbetar efter syftet och det centrala innehållet i engelska årskurs 1-3. Kunskapskrav finns dock först för engelska
årskurs 6.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
MAGIC 2

Kapitel 1-7

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara konskaper
Jag kan säga Hello och Good bye!
Jag kan berätta vad jag heter.
Jag kan berätta hur gammal jag är.
Jag kan fråga om andras namn.
Jag kan siffrorna 0-20
Jag kan berätta vad som finns i mitt klassrum
Jag kan berätta om skolgården.
Jag kan veckodagarna
Jag kan minst åtta färger
Jag kan minst åtta djurnamn
Jag kan berätta om saker jag gör

Kapitel 8-13

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara konskaper
Jag kan minst åtta kroppsord
Jag kan berätta att jag är hungrig
Jag kan be om något att äta
Jag kan tacka för maten
Jag kan månadernas namn
Jag kan födelsedagsord
Jag kan minst fem klädesord
Jag kan det engelska alfabetet
Jag kan bokstavera till lätta engelska ord
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: