Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent (Språkintro)

Skapad 2017-06-01 13:49 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Grundskola 4 – 6 Matematik
Procent

Innehåll

Syfte (Varför ska vi göra det här?)

Du ska utveckla förmågan att:


- förstå och kunna använda matematiska begrepp

- förstå och kunna använda matematiska metoder 

- välja lämpliga metoder för att lösa matematiska problem

 

Konkretisering av mål (Vad ska vi kunna?)

Du behöver träna följande begrepp:

- Bråkform, decimalform och procentform

- Del/Andel

 

Du behöver kunna följande matematiska metoder:

- Översätta från bild till procent

- Översätta från procent till bild

- Översätta mellan bråkform, decimalform och procentform

- Utföra beräkningar av delen och det hela

 

Genomförande (Hur ska vi jobba?)

- Gemensamma genomgångar

- Gemensam räkning

- Egen räkning i räknehäfte

- Filmklipp på webbmatte

 

 

Bedömning (Vad ska bedömas?)

Frivilligt prov innan sommarlovet

Matriser

Ma
Procent

Når inte målen
Når målen
Begrepp
Kunna använda matematikens ord och begrepp. Förstå hur de olika begreppen hör ihop.
Du kan använda orden och begreppen inom detta område. Du kan också förstå hur de olika begreppen hör ihop.
Metoder
Kunna använda bra matematiska metoder för att komma fram till rätt svar.
Du kan använda de matematiska metoder vi tränat i detta område.
Problemlösning
Kunna välja lämpliga metoder för att lösa matematiska problem
Du kan välja lämpliga metoder för att lösa matematiska problem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: