Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Eldens hemlighet ÅR 6 VT-17

Skapad 2017-06-01 18:56 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Ett läs- och skrivprojekt i svenska våren 2015
Grundskola 6 Svenska
Vi kommer att arbeta med boken Eldens hemlighet skriven av Henning Mankell. Klassen kommer att delas in i grupper och arbeta med olika uppdrag inom bokcirklar, läsa kapitel från boken hemma och i skolan, svara på frågor och diskutera samt reflektera kring innehållet under lektionstid.

Innehåll

Mål

Under arbetet med bokcirkel ska du:

- Läsa en ungdomsbok (Eldens hemlighet av Henning Mankell)
-  Utveckla och träna högläsning
- Vara delaktig i diskussioner i din grupp
- Visa hänsyn och respekt i gruppen
- Utveckla din förmåga att argumentera
- Tolka och dra slutsatser utifrån en text
- Skriva egna texter med anknytning till det lästa
- Utveckla läsförståelsestrategierna
- Svara på frågor till bokens olika kapitel
- Träna på att sätta dig in i hur andra tänker, känner och handlar 

Arbetets innehåll

Vi kommer att arbeta med bokcirklar i klassen och eleverna kommer att få läsa Eldens hemlighet av Henning Mankell. Boken är en sann historia som handlar om en 12-årig flicka som heter Sofia och som lever i Mocambique, Afrika. 

 

Arbetssätt och redovisningsform

Klassen kommer att få läsa hemma, i skolan och även ha högläsning i mindre grupper under veckan. Alla elever delas nämligen in i bokcirklar där varje elev har ett uppdrag varje vecka utifrån boken, samtidigt som de kommer att få svara på frågor skriftligt till varje kapitel individuellt och skriva in hur mycket de har läst i ett bokprotokoll som de klistrat in i sina skrivhäften i svenska. Vi kommer även att jobba med stavning, repetera ordklasser, träna på att förbättra texter utifrån språk, innehåll och form, samt kontinuerligt förstärka läsförståelsen.

Varje vecka får man läsa hemma, samt jobba individuellt med sitt uppdrag på lektionstid under onsdagen och på torsdagar redovisar man sitt uppdrag för gruppen. Jag sitter även med i grupperna för att kunna lyssna på era diskussioner, samt när ni läser. Nedan följer en beskrivning av de olika uppdragen som eleverna kommer att göra i bokcirklarna varje vecka.
 

 Diskussionsledaren
Förberedelser: Skriv en kort sammanfattning av det ni läst till denna gång och två frågor som
gruppen kan diskutera.
Under mötet: Led diskussionen under hela mötet, fördela ordet och låt alla få lika stort
talutrymme. Se till att alla rapporterar om sitt uppdrag. Ta reda på om gruppen har frågor om
texten (något de reagerat på eller något de inte förstår). Efter varje presenterat uppdrag, fråga
alla i gruppen om de vill kommentera eller lägga till något.

 Ordletaren
Förberedelser: Leta upp 15 ord i texten som du tycker är svåra, speciella, viktiga eller
användbara. Ta reda på vad de betyder och skriv en förklaring till varje ord.
Under mötet: Läs upp ett ord i taget och låt gruppen diskutera vad de tror det betyder. Läs sedan
upp förklaringen du skrivit.
 
 Illustratören
Förberedelser: Gör en storyboard (ser ut som en tecknad serie) som visar hur texten växlar
mellan olika platser/scener/miljöer. Skriv också några beskrivande ord under varje ruta.
Under mötet: Visa dina bilder och berätta för gruppen om de olika miljöerna.
 

 Karaktärsgranskaren
Förberedelser: Observera en karaktär i texten. Du väljer själv vilken. Skriv vad som händer med
karaktären i avsnittet du läst. Beskriv hur karaktären är, alltså hur du uppfattar henne/honom.
Skriv något som karaktären säger eller gör i texten och som du tycker bekräftar din uppfattning.
Under mötet: Berätta för gruppen om dina observationer. Fråga dem om de håller med om din
uppfattning om karaktären.
 

 Detaljfinnaren
Förberedelser: Hitta en detalj som nämns i texten och som du kan ta reda på mer om. Det kan
vara en sak, en plats, en bok, en händelse eller ett musikstycke som finns i verkligheten eller i
andra böcker. Leta efter information om detaljen, till exempel i böcker eller på internet.
Under mötet: Berätta för gruppen vilken detalj du hittat och vad du fått reda på om den. Kanske
har du ritat, skrivit ut eller klippt ut en bild att visa eller tagit med musik att spela upp?

 

Reflektion

Vad var det bästa med gruppens arbete?
Vad kunde ni gjort bättre?
Vad var det bästa med ditt arbete?
Vad kunde du gjort bättre?
Vad tyckte du om boken ni läste?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Bedömningsmatris

Läsa, förståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Läsa, tolka och resonera
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Samtala
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: