Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2017-06-01 19:59 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Historia Religionskunskap
Vi kommer repetera forntiden och lära oss mer om vikingatiden som var en del av järnåldern.

Innehåll

Arbetssätt:

 • Läsa texter om vikingatiden
 • skriva
 • samtala, diskutera
 • filmer
 • Kronologi (tidslinje)

 

Mål:

När vi arbetat klart med arbetsområdet kommer du att:

 • kunna berätta om hur man levde under Vikingatiden
 • kunna berätta om vikingarnas resor och möten med andra kulturer
 • kunna se spår av Vikingatiden i nutid
 • kunna använda dig av några historiska begrepp
 • kunna berätta om vikingarnas tro, asatron.
 • kunna placera de olika epokerna i kronologisk ordning

 

På vilket sätt bedöms det:

 • läxförhör
 • Du kommer att i en skriftlig berättelse- där du lever dig in i en roll från vikingatiden - få beskriva hur det var att leva under denna tid.
 • diagnos och frågor kring det vi arbetat med

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6

Matriser

Hi Re
Forntiden/vikingatiden åk 4

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Tidsperioder och begrepp / vikingatiden
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer. Du skriven en enkel text med några begrepp.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer Du skriver en relativt utvecklad text med flera begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer Du skriver en utvecklad text- Du använder dig av flera begrepp och du skildrar hur det var att leva under vikingatiden på ett välutvecklat och beskrivande sätt.
undersöka tidsperioder forntiden-vikingatiden
Du beskriver tidsperioder på ett enkelt sätt. Du kan sätta ut de flesta tidsepokerna, men behöver lite hjälp.
Du beskriver olika tidsperioder och hur de hänger ihop på ett utvecklat sätt. Du är relativt säker på tidsepokerna och kan på ett utvecklat sätt förklara hur människorna levde.
Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt Du är säker på tidsepokerna och kan förklara hur människorna levde på ett välutvecklat sätt.
historiska källor
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas.
Fornskandinavisk och samisk religion
Du kan beskriva några viktiga kännetecken i fornskandinavisk och samisk religion. Du ger exempel på hur man kan se fornskandinavisk religion i samhället
Du kan beskriva några viktiga kännetecken i fornskandinavisk och samisk religion. Du ger exempel på hur man kan se fornskandinavisk religion i samhället.
Du kan beskriva några viktiga kännetecken i fornskandinavisk och samisk religion. Du ger exempel på hur man kan se fornskandinavisk religion i samhället.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: