Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktionsperiod Nyhammars förskola HT-17 - VT-18

Skapad 2017-06-02 10:27 i Nyhammars förskola Ludvika
Förskola

Innehåll

Syftet med perioden är att tillsammans med barnen bygga upp en grund. Påbörja årets arbete utifrån en miljö där barn, pedagoger och vårdnadshavare nya som gamla får växa utifrån sina egna förutsättningar. Trygghet och tillit är centrala delar, där vi fokuserar på människors möten och relationer i och tillsammans med vår förskolemiljö.

 

Innehåll

Vad tar ni med er från föregående år/termin

Introduktionsperioden förra året var väldigt bra där vi pedagoger samarbetade bra och fick en bra struktur från start.
Vi introducerade babblarna för första gången och började med en babbel i två veckors tid. Varje babbel stod för någon kunskap från läroplanen. Vi på avdelningen valde två sånger som passade in på varje babbel som blev dennes favoritsång. Vid samlingen la vi även till teckenspråk, där vi benämnde babblarnas färg och frukten som vi åt.
Babblarnas sånger blev en naturlig del i språkutvecklingen, därav kommer vi denna höst arbeta vidare med detta.


Målet med introduktionsperioden är att:

Arbetslaget ska arbeta för att utveckla en god och tillitsfull relation till föräldrar och barn, samt erbjuda en trygg miljö som utmanar och lockar till lek och aktivitet.

Vad krävs av oss pedagoger i arbetslaget för att nå målet?

Att vi pedagoger är närvarande och lyssnande i mötena med barnen, föräldrarna och pedagoger.
Frukt och samling 9.30 varje dag. Vi sjunger namnsången och lägger till någon mer sång efterhand.
Efter några dagar går vi ut en liten stund på gården.
Vi ser till att inte ha allt för mycket saker framme. 
Vi pedagoger kommer att rotera bland de nya och även de gamla barnen så att vi hinner få en lite lugnare stund att möta och lära känna varje barn och deras föräldrar.
Barnen kommer att få fasta platser vid matborden, för att skapa trygghet vid matsituationen, pedagogerna sitter en vecka vid varje bord för att sedan rotera.
 Efter lunchen plockar alla av sina bord, sedan sätter sig den som har det tidiga skiftet med de barn som inte ska sova med tex en saga. Övrig personal hjälps åt att lägga barn innan mellan skiftet tar med sig matvagnen och går på rast.
Efter lunchen är det läsvila och någon aktivitet för de barn som inte sover.
Vi låter barn och föräldrar komma in i hallen i lugn och ro, dom klär av sig innan dom kommer in på avdelningen där vi möter upp barnet och föräldern och dom säger hejdå.
Under introduktionsperioden introducerar vi Babblarna, vi börjar med Doddo.

Dokumentation

Vad ska ni dokumentera under perioden?
Barnens möte med varandra och miljön.
Vi använder oss av dagboken och gör en notering om vad barnen tycker om att göra utifrån samtal med föräldern.
Barnet och förälderns möte med förskolan, tex när dom tillsammans utforskar utemiljön eller när dom leker inne.
Under en helg ska de nya barnen få med sig Doddo hem, där ska barnet få umgås och leka tillsammans med Doddo. När barnet kommer tillbaka till förskolan får barnet berätta vad de gjort tillsammans med Doddo.
Hur ska ni dokumentera under perioden?
”Familjekuber”: Föräldrarna får låna kameran och ta foton av familjemedlemmarna och ev djur som en trygghet för barnen. Detta gör vi med hela barngruppen.
Vi fotograferar och skriver i dagboken.
Gör noteringar på dokumentationspapprena som sitter på väggen i varje rum.
Varför ska ni dokumentera just det under perioden?
Vi dokumenterar detta under introduktionsperioden för att veta var vi står och vad vi behöver arbeta mer med, med gruppen.

Barnens lärlogg

Vad ska finnas på barnen i lärloggen efter periodens slut, vem är ansvarig för det?
På varje  lärlogg ska det finnas minst en logg på varje barn under perioden. Det ska finnas kort och en liten sammanfattning av perioden.
Ansvaret ligger hos oss pedagoger.

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: