Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstnärer & Artister normer och värden

Skapad 2017-06-02 11:56 i Floraparkens förskola Svedala
Förskola
Värdegrundsarbete

Innehåll

Mål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt viljan att hjälpa varandra (Lpfö 2016)

 

Uppnåendekriterier för strävansmålet

  • Att dela med sig
  • Visa empati
  • Samförstånd, ömsesidighet, turtagning (S-Ö-T

 

Frågeställning utifrån strävansmålet:

Hur lyssnar barnen på varandra?

 

Nuläge:

Vi kan se att barnen har svårt att lyssna på varandra, då det ofta uppstår konflikter. Som t.ex. dela med sig och turtagning.
Vi behöver utveckla att ge barnen vägledning, verktyg och möjlighet till konfliktlösning.

Metoder för att nå målet:

Vi arbetar övergripande med vännerna i Kungaskogen och med kompisböckerna.

Tid att sätta sig in i vad våra mål betyder, så vi kan planera en verksamhet utifrån de prioriterade målen. Kunna ha tid så man kan leta upp olika aktiviteter och material utifrån de prioriterade målen.
Kunna utöva aktiviteterna flera gånger så att det blir beprövad erfarenhet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: