Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstnärer & Artister Teknik

Skapad 2017-06-02 12:02 i Floraparkens förskola Svedala
Förskola
Teknik

Innehåll

Mål:

Barnen utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar (Lpfö 98/16).

 

Uppnåendekriterier för strävansmålet

• Möjlighet att utforska teknik.
• Tillgång till material.
• Tillgodose barnens behov.

 

Frågeställning utifrån strävansmålet:

Vilken förståelse har barnen för materialen?

 

Nuläge:

Barnen har svårigheter att förstå hur dem ska ta sig an materialet i miljöerna.
Vi behöver utveckla att materialet är mer tillgängligt och vara mer härvarande.

 

Metoder för att nå målet:

Vi arbetar övergripande med vännerna i Kungaskogen och kompisböckerna.

Tid att sätta sig in i vad våra mål betyder, så vi kan planera en verksamhet utifrån de prioriterade målen. Kunna ha tid så man kan leta upp olika aktiviteter och material utifrån de prioriterade målen.
Kunna utöva aktiviteterna flera gånger så att det blir beprövad erfarenhet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: