👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gruffalo, åk 4

Skapad 2017-06-02 12:16 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Grundskola 4 Engelska
Vi kommer att läsa berättelsen om Gruffalo och med boken som grund kommer vi att träna på att skriva, läsa och tala. Detta gör vi på många olika sätt.

Innehåll

 

Det här kommer jag att bedöma:

Din förmåga att:

¤ skriva olika texter där du använder ord, meningar och fraser så att texten blir tydlig.
¤ utveckla dina texter genom att förbättra dem efter respons vad det gäller innehåll, stavning, grammatik och meningsbyggnad.

 

Så här gör vi:

Med utgångspunkt från boken Gruffalo och andra texter kommer du att utveckla din förmåga att kommunicera i tal och skrift. Vi kommer att läsa och använda bilder för att träna förmågan att skriva olika slags texter. Vi tränar tillsammans på stavning och grammatiska strukturer. Vi arbetar också med kamratbedömning för att utveckla texterna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6

Matriser

En
Gruffalo, åk 4

Behöver träna mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva egna texter
Jag skriver enkla texter med hela meningar
Jag skriver olika slags texter med hela meningar. Jag använder något sambandsord (and, but, because). Jag har en röd tråd och har oftast koll på: am, are, is
Jag skriver olika slags texter med hela meningar och sambandsord (and,but, because). Jag har en röd tråd med tydligt innehåll och har koll på am, are, is och att verben ändrar sig i 3:e person (works)
Bearbetar och förbättrar texter
Jag läser igenom min text och fixar något stavfel eller grammatikfel.
Jag läser igenom min text och fixar några stavfel eller grammatikfel. Jag binder någon mening med sambandsord.
Jag läser igenom min text och fixar flera stavfel och grammatikfel. Jag binder någon mening med sambandsord. Jag utvecklar innehållet genom att beskriva och variera fraser och meningar.