Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2017-06-05 14:24 i Västanvindens förskola Västerstad Hörby
Spåk och kommunikation. Hur vi ska jobba med vår nya barngrupp med att utveckla deras kommunikation.
Förskola
Hur vi med hjälp av babblarna, TAKK och andra arbetssätt ska hjälpa barnen i deras kommunikativa utveckling.

Innehåll

Vad vill vi utveckla:

 Vi behöver jobba med språket med alla barnen i vår myrgrupp. 

 

Motiv/Syfte:

Vårt mål är att barnen ska kunna kommunicera och bli förstådda av kompisarna på avdelningen, vuxna, och utomstående vuxna. Detta kommer också att ge en socialutveckling.

I Förskolans läroplan står det: "Förskolan ska tillsammans med föräldrarna lägga grunden för ett livslångt lärande. Att utveckla barns språk i förskolan blir därför viktigt för att barn ska få goda förutsättningar att senare lära sig läsa och skriva i skolan. Arbetet med språk och kommunikation i förskolan har som syfte att upprätthålla och utveckla barns språkliga och kommunikativa förmåga i samspel med andra barn och vuxna som delar deras uppmärksamhet och intresse." (s.7). 

Hur ska det gå till:
Genom att använda tecken bl.a. från boken "Prata med mej! Visuell kommunikation" av Hugo Edenås. Vi kommer att låna babblar material från AV media att starta upp språktemat med. 
Vi kommer också att ta handledning av specialpedagogen. 
Trollmor kommer också att vara en del av detta arbete med olika rytmramsor.
Praxisbilder: ljudbilder. Språktåget. 
Vi kommer att använda oss av lärplattan och tillsammans med barnen diskutera om bilder, sagor med mera. 

När ska det göras:
Detta ska genomsyra hela verksamheten med början under hösten.

Av vem:
Personalen på Myran.

Hur ska den förväntade utvecklingen synliggöras: Vad är det som sker hos barnen? vad förändras hos barnen?

Vår förhoppning är att de ska kunna kommunicera med varandra och även göra sig förstådda bland vuxna utomstående. Genom detta hoppas vi också att de ska utvecklas socialt och lära sig samspela och de sociala reglerna. 

Vilka "redskap" ska vi arbeta med: 

TAKK, Babblarna, handledning, språktåget samt praxis och litteratur, lärplattan

 

Hur blev det: Titta tillbaka på läroplansmålen samt på den förväntade utvecklingen, Reflektera och analysera, varför blev det som det blev

Vad behöver nu utvecklas:

Varför behöver det utvecklas:

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: