Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konflikter och konflikthantering

Skapad 2017-06-05 16:13 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vi lär oss den moderna historian om konflikter och konflikthantering från 1900-talet och framåt samt de två huvudteorierna inom internationella relationer, realism och liberalism. Denna kunskap använder vi sedan för att göra mindre efterforskningar på olika konflikter i världen och hur dessa har hanterats (eller inte hanterats) samt enskild reflektion över hur nämnda teorier kan kopplas till det vi hittar. Bedömning i denna planering grundar sig framför allt på den enskilda reflektionen om än efterforskningen i sig också har betydelse.

Innehåll

Undersökning


Du kan behöva läsa en del om den konflikt du blir tilldelad. Du ska dock försöka bryta ut det viktigaste och endast svara på fyra frågor som en grund för analys. Dina svar ska vara så konkreta och relevanta att de ryms på utrymmet under varje fråga som finns på sidorna i detta häfte. Frågorna som ska besvaras är:

1.      Vilka är aktörerna i konflikten (de mest centrala) och vilka är deras respektive mål?

2.      När, hur och varför började konflikten?

3.      Vilka brott mot mänskliga rättigheter har konflikten lett till? Ge konkreta exempel.

4.      Hur har FN agerat för att hantera konflikten och hur har det gått? Har andra aktörer agerat för att hantera konflikten?

 

Källor
När det gäller konflikter är det relativt enkelt att hitta olika åsikter och vinklingar om vem som har rätt och vem som har fel och därför är ett källkritiskt förhållningssätt extra viktigt när det gäller dessa frågor. En uppgift i sig kommer vara att jämföra vad som sägs av källor som du anser som opartiska och trovärdiga med det som lyfts fram av mer vinklade eller debatterande källor.

·         Försök dels hitta fakta på källor som känns opartiska. Tips på var du kan leta är exempelvis:

www.globalis.se
www.sakerhetspolitik.se
www.ui.se

·         Försök dels hitta vad mer partiska källor skriver om konflikten genom att hitta denna typ av argumenterande texter.

 

 

 

Reflektion

 

1.      Utifrån de anteckningar du gjort om Realism och Liberalism och det du kommer ihåg om dem, beskriv hur du tror att de skulle se på konflikten.

a)      Hur skulle en realist beskriva orsakerna till konflikten och dess händelseförlopp utifrån sin teori?

b)      Hur skulle en liberalist beskriva samma orsaker och händelseförlopp utifrån sin teori?

c)      Vad håller du själv med respektive teori om? Håller du med någon av dem lite mer i detta fall? Motivera!2.      Vad känner du själv kan vara rättfärdigat och förståeligt i respektive aktörs handlande och mål i konflikten? Har någon av dem mer ”rätt” än den andra, tycker du? Tänk källkritiskt och motivera ditt svar.3.      I Sverige har vi fem nationella minoriteter; Judar, Romer, Samer, Sverigefinnar och Tornedalingar. Läs s. 96-100 i samhällskunskapsboken och om varje minoritets historia i Sverige. Reflektera därefter över följande fråga:

Skulle en liknande konflikt som den du läst om kunna ske i Sverige utifrån hur svenska staten förhåller sig till minoritetsgrupper inom landet, exempelvis de fastslagna nationella minoriteterna? Vad förhindrar att det blir så idag? Vad skulle behöva förändras för att minska risken?

Matriser

Sh
Bedömning konflikter och konflikthantering

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Begrepp och modeller
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera och argumentera
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Mänskliga rättigheter
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Nationella minoriteter
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Källhantering
Elevenkan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: