Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation när svenska är ett nytt språk

Skapad 2017-06-05 20:31 i Höjebroskolan Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola F – 4 Kommunikation
Eleven får möjlighet att lära sig förstå svenska språket och att kunna göra sig förstådd på svenska.

Innehåll

Eleven har bott i ett engelsktalande land och i hemmet talas det även ett annat språk. Eleven kommunicerar inte mycket verbalt, men är van att höra engelska och förstår en hel del.

I skolan har vi först pratat engelska med eleven och sedan successivt börjat använda svenska ord. När vi märkt att hen inte förstår har vi hjälpt till genom att översätta till engelska.

Under inlärningspass en till en har vi tränat för eleven viktiga ord, först mycket substantiv som varit användbara för hen, och namnen på klasskamrater och personal.

Efterhand har vi gått över till att i stort sett prata svenska, men eftersom dagsformen varierar har den fått bestämma kravnivån. 

Vi fortsätter med inlärning en till en under höstterminen -17, vi tränar elevnära ord och korta meningar, bl.a. schemaaktiviteter, inlärningen pågår i alla situationer, påklädning, matsituationer, varje gång hen tar en schemabild frågar vi "vad är det" osv.

Vi söker hela tiden efter motiverande situationer som t.ex. sångstunder. Eleven ber att personal ska sjunga vissa populära barnvisor och det är viktigt att vi direkt bejakar eleven.

Matsituationen är en annan motiverande situation där eleven ber om vissa saker och det är viktigt att vi lyssnar och svarar.

Höstterminen kommer att innebära en fortsättning i träning av att förstå och att själv kunna använda svenska språket. Vi kommer att stimulera eleven att använda sig av korta meningar och att rikta sin kommunikation, något som vi tränat även tidigare se ped.planering "Kaninkommunikation".

Uppgifter

 • Börja använda två och ev. flerordsmeningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  1-9
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  KOM  1-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-9
 • .
  KOM  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: