Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska: Sweden Ahoy

Skapad 2017-06-07 12:46 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Spotlight 7
Grundskola 7 Engelska

Vi vet det mesta om vårt eget land... men vad vet andra om oss egentligen, och vad tänker de om Sverige, svenskarna och våra (konstiga) vanor?

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är klart ska du ha tränat på dessa olika förmågor:

 • muntlig interaktion - redovisat en turistattraktion

Undervisningen

Under de sista veckorna på terminen kommer vi arbeta med området "Sweden Ahoy!". Vi kommer att arbeta med en text och avsluta med en muntlig presentation. 

Bedömningen

Bedömningen i matrisen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska: Sweden Ahoy

Framförande
Du har inte gjort uppgiften
...enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
...tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
...tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Innehåll
Du redogör översiktligt för innehållet och följer instruktionerna med ett godtagbart resultat
Du redogör välgrundat för innehållet och följer instruktionerna med ett tillfredsställande resultat
Du redogör välgrundat och nyanserat för innehållet och följer instruktionerna med ett gott resultat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: