Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO/SV: Europa ÅR 5 VT -17

Skapad 2017-06-07 15:34 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Detta är en planering för arbetsområdet Norden och övriga Europa i ämnena geografi och samhällskunskap.
Grundskola 5 SO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk Geografi
I det här temat kommer du få lära dig om hur jorden påverkar jordytan, hur människan påverkar jordytan, Europa och dess länder och hav.

Innehåll

Mål

Arbetets innehåll

Arbetssätt och redovisningsform

Du kommer att få:

* läsa faktatexter och enskilt/i grupp söka och formulera svar på frågor på texterna.

* delta i genomgångar, samtal och diskussioner.

* se filmer.

* arbeta med Atlasen och blindkartor.

* göra skriftligt prov.

* välja ett forskningsområde och skriva en informationstext samt redovisa ditt arbete inför grupp.

 

 

Visa din kunskap - Bedömning

Jag kommer att bedöma:

* din förmåga att söka, jämföra, och välja ut information från kartor, böcker och andra källor.

* din förmåga att sammanställa informationen till ett skriftligt arbete, som innehåller både text och bilder.

* din förmåga att visa dina kunskaper genom att aktivt delta i genomgångar, samtal, diskussioner och skriftliga uppgifter. 

* din förmåga att använda geografiska begrepp.

* dina kunskaper i namngeografi.

Bedömning kommer att ske genom:

* observationer under lektionerna beträffande ditt deltagande i det muntliga under lektionerna samt hur du utför dina skriftliga uppgifter.

* ett prov i namngeografi.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Ge  1-3
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Sv SO Ge SvA
Europa åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Namngeografi
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du har vissa grundläggande kunskaper om Europas namngeografi: du kan några länder, huvudstäder och vatten i Europa.
Du har relativt goda kunskaper om Europas namngeografi: du kan de flesta länder, huvudstäder och vatten i Europa.
Du har goda kunskaper om Europas namngeografi: du kan och känner till Europas länder, huvudstäder och vatten.
Skriva texter
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler
 • Sv  E 6
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Muntliga redogörelser
 • Sv  C 6
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: