Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 4 B Kapitel 1

Skapad 2017-06-07 20:13 i Rönndalsskolan Falun
Grundskola 4 Matematik
Vi repeterar bråk och räknar addition och subtraktion med bråk. Vi tränar också på att ta ut delar av tal.

Innehåll

Begrepp

Begrepp som du ska känna till
 • halv
 • tredjedel
 • fjärdedel
 • femtedel osv
 • bråkform
 • blandad form
 • addition
 • subtraktion

Konkretisering av mål

       Du ska kunna:

 • redovisa tal i bråkform med olika uttrycksformer, tex bilder, ord och symboler
 • addera och subtrahera bråk
 • storleksordna tal i bråkform och tal i blandad form
 • utföra beräkningar för att ta reda på andelen av ett tal
 • problemlösning med bråktal
 • placera bråktal på en tallinje

 

 

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • hur du har löst dina uppgifter i matteboken
 • Skriftlig diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favoritmatematik åk 4 Kapitel 1 Bråk

Du har ännu inte godtagbara kunskaper.
Du har godtagbara kunskaper.
Du har mer än godtagbara kunskaper
Multiplikationstabellerna 2-5
Du behärskar multiplikationstabellerna upp till och med femmans tabell.
Multiplikationstabellerna 6-10
Du behärskar multiplikationstabellerna upp till och med tians tabell.
Huvudräkning
Du kan tolka muntlig information och kan göra beräkningar i huvudet med bråk.
Kommunikation
Du redovisar tal i bråkform med olika uttrycksformer, t ex bilder, ord eller matematiska symboler.
Addition och subtraktion av bråk
Du kan räkna med bråk i både addition och subtraktion.
Bråktal i blandad form
Du kan räkna med tal i blandad form.
Storleksordna bråktal
Du kan storleksordna bråktal.
Du uttrycker bråk som del av helhet
Du kan utföra beräkningar för att ta reda på andelen av ett tal.
Problemlösning
Du förstår frågan i en textuppgift, väljer strategi och löser problemet.
Kommunikation
Redovisar din lösning och skriver ett svar.
Resonemang vid problemlösning
Du utesluter alternativ som inte stämmer in på de krav som anges.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: