Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning ht åk 1

Skapad 2017-06-07 20:26 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
En planering där taluppfattning på olika sätt tränas. Talområdet 0 - 10 tränas genom räknesagor, undersöka tal-antal, fler än/färre än, mönster och klassificering, även addition/subtraktion.
Grundskola 1 Matematik
Tänk och räkna, ett laborativt arbete med talen 0-10. Vi jämför, bygger, undersöker och räknar både addition och subtraktion. Vi arbetar med fler än/färre än och dubbelt/hälften. Matematik är byggt av mönster. Vi tränar på att se mönster i matematiken.

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du förstår talraden 0-10.

Du ska visa att du kan begreppet fler än/färre än och dubbelt/hälften.

Du ska visa att du kan avbilda och fortsätta mönster

 

Innehåll

Vi kommer arbeta med taluppfattning inom området 0 till 10 och att kunna dela dessa tal på olika sätt. Vi kommer träna på sifferskrivning, undersöka talen med spel, klossar, sammarbete med en kamrat, räknesagor, räkneuppgifter med mera.

Vi kommer arbeta med begreppen fler än/färre än innebär och kunna jämföra dessa med addition och subtraktion.

Vi kommer även träna på att avbilda och fortsätta mönster både två- och tredimensionella.

Genomförande

Arbetet pågår under hösttermin. Vi har lektioner minst två gånger i veckan och arbetar med genomgångar, laborativt material och eget arbete med Tänk och räkna 1a -arbetsbok och läxbok.

Redovisning

Barnen visar kontinuerligt på lektionerna vid muntliga frågeställningar, skriftligt arbete i böckerna och vid arbetet med det obligatoriska bedömningsmaterialet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: