Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fonologisk medvetenhet

Skapad 2017-06-07 20:41 i Heby Gymnasium Heby
Arbetsområde: Fonologisk medvetenhet, ordavkodning, läsinlärning och läsförståelse
Vuxenutbildning Svenska för invandrare
Fonologisk medvetenhet innebär en medvetenhet om att ord består av fonem, vilka dessa fonem är och hur bokstäverna låter. Fonologisk medvetenhet är i korthet medvetenhet om språkets minsta delar, språkljuden. Då man uppnått fonologisk medvetenhet förstår man till exempel att det finns korta och långa ord oberoende om föremålet som ordet avser är litet eller stort. Att öva sig i att lyssna på och laborera med språket är en viktig bas för arbetet med utvecklandet av läs- och skrivfärdigheter. Man måste kunna HÖRA ordgränser, stavelser, ändelser och enskilda ljud för att kunna hitta deras motsvarighet i skriften.Det handlar om att ha fokus på form. Att inte lyssna efter vad ordet betyder utan bara hur det låter. Fonologisk medvetenhet är den förmåga som gör att vi kan klara av att svara på frågor som: • Finns o i polis? • Vilket ljud kommer efter o i polis? • Vad blir det kvar när vi tagit bort lis från polis? • Rimmar gris med polis?

Innehåll

God läsutveckling

 

Konkretiserade mål för eleven

Detta innebär att eleven ska:
- Kunna namnet på alla bokstäver och veta ljudet som är kopplat till bokstaven - Kunna känna igen vanligt förekommande ordbilder - Kunna läsa ihop korta, ljudenliga ord och meningar - Kunna återberätta en enkel text muntligt eller i skrift - Kunna svara på enkla frågor kring en text - Vilja läsa och visa intresse för böcker.

Undervisning/aktivitet

Vi kommer att jobba konkret med uppgifter som tränar språklig medvetenhet, bokstavsarbete, ordkunskap, läsa och bli bekant med olika texter, läsförståelse 

Uppgifter

  • Hej svenska

Matriser

SFI
Läsutveckling

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Fonologisk medvetenhet
Jag kan höra att ord låter lika, rim.
Jag kan klappa antal stavelser i ord, t ex ko (1), må-la (2).
Jag kan höra vilket första ljudet i ett ord är, t ex m-mat, och s-sol.
Jag kan höra att fel, fyra och fisk börjar på f och att bok, tak och sjuk innehåller k.
Jag kan ljuda ihop s-ö-t till söt och b-i-l till bil.
--
Ordavkodning
Jag kan namnen på fler än 8 bokstäver.
Jag kan läsa mitt eget namn och andra namn jag känner igen.
Jag känner igen ordbilder på skyltar och förpackningar.
Jag försöker läsa nya, enkla ord genom att läsa början av ordet och gissa resten.
Jag känner igen vanliga småord som jag, hej, och.
Jag kan läsa ord som se, hus, sol.
Flyt i läsningen
Jag kan läsa vanliga ord med flyt, t ex bok, sol, spel.
--
--
--
--
--
Läsförståelse
Jag kan läsa enkla ord och förstå vad de betyder.
Jag kan läsa och förstå en enkel mening, t ex "Ali lagar mat".
--
--
--
--
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: