Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kompis

Skapad 2017-06-07 21:27 i Pysslingen Förskolor Vårängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
SYFTE:

Innehåll

Strävansmål

 • Vi vill med detta tema fokusera på att barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling. 
 • Öka barnens förståelse att hantera sina och andras barns känslor.
 • Främja varje individs kamratrelationer. 
 • Skapa en trygg och glad grupp där alla barn känner sig trygga både med sina kamrater och pedagoger.
 • Ge barnen möjlighet att utveckla sitt ordförråd, begrepp och förmågan att kunna uttrycka sina känslor och tankar

 Vad ska utvärderingsdagen utmana.

 • Målet är att barnen ska få möjlighet att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna: Säga förlåt, Dela med sig, Vänta på sin tur, Samarbeta, Säga stopp. 

Vem/vilka deltar under dagen:

 • Just nu är vi sex barn och en pedagog på Röda Ekorren. Alla barn ska kunna delta i processerna utefter sin förmåga. 

Förberedelser:

 • Pedagogen gör en insamling av material och tänker igenom upplägget. 

Aktiviteter:

Vi kommer arbeta med olika uttrycksformer som:

- sagostunder

- skapande aktiviteter

- lek och rörelse 

- Sherborne övningar 

Efterarbete:

 • Pedagogen kommer dokumentera barnens tankar och kommentarer.
 • Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring den 
 • En utvärdering och reflektion av arbetet kommer göras mellan pedagogen och barn: Hur gick det? Hur fortsätter vi? Uppnåddes målen?
 •  

Kopplingar till läroplanen

 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: