Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap VT-17

Skapad 2017-06-08 09:26 i Edsta skola Hudiksvall
Grundskola 6 Historia Geografi Samhällskunskap Svenska
Samhällskunskap Under våren arbetar vi med detta:

Innehåll

Vi arbetar kring dessa centrala begrepp:

 • Riksdag, regering och partier
 • Rösträtt/ så var det förr
 • Grundlagarna
 • Diktatur/demokrati
 • källkritiskt förhållningssätt till medier
 • Barnkonventionen
 • FN:s mänskliga rättigheter
 • Minoriteter
 • Samhällsresurser
 • skatter
 • Fattigdom och välstånd i Sverige och världen

Förutom diskussioner, textläsning/skrivning så har vi varje vecka nyhetsspanare (muntliga redovisningar) som blir utgångspunkt till klassrumsdiskussioner.

I slutet av terminen skriver alla ett prov där det vi arbetat med under året tas upp.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: