Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik Grundsärskola inriktning träningsskola läsår 16/17

Skapad 2017-06-08 11:15 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Årsplanering motorik 2015/2016
Grundsärskola 1 – 9 Motorik
Årsplanering av motorikträningen. Träningen är uppdelad på ett simpass och två pass i idrottshallen eller utomhus. Undervisningen är ofta uppbyggd kring olika tema. Glädje står i fokus.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Bedömning - vad och hur

HUR - Genom observationer och samtal.

Enligt matris.

VAD - Enligt avsnitt förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisning och arbetsformer

Utbildningen är i uppdelad på i regel 3 pass motorik i veckan med moment: som Lekar, Friidrott, Dans och rörelse till musik, Bollspel, Redskapsgymnastik, Styrka och Kondition, Friluftsliv och orientering, avslappning och Simning/ Vattenvana.
Lektionen inleds med en samling där de olika momenten tydliggörs och avslutas med styrka och avslappning.
Samtalet under lektionen är viktig för förståelsen för varför de olika momenten genomförs.
Olika stationssystem och hinderbanor är ofta förekommande moment.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  MOT
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-9
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  1-9
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  MOT  1-9
 • Rörelser i vatten, till exempel balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  MOT  1-9
 • Olika träningsformer och hur de utvecklar kondition, styrka och smidighet.
  MOT  1-9
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  1-9
 • Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.
  MOT  1-9
 • Arbetsställningar och belastningar vid fysiska aktiviteter. Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning och allsidig träning.
  MOT  1-9
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild.
  MOT  1-9
 • Undersöka och orientera sig i närmiljön så väl med som utan digitala verktyg.
  MOT  1-9
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  MOT  1-9
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.
  MOT  1-9
 • Planera och genomföra olika friluftsaktiviteter.
  MOT  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: