Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik- Brännkärrsskolan årskurs 3 (2016/2017)

Skapad 2017-06-08 14:03 i Brännkärrsskolan Knivsta
Grundskola 3 Teknik

Vad är teknik? Teknik finns överallt och handlar om hur saker och ting fungerar.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll:

Det betyder att du ska:

 • undersöka hur några föremål är uppbyggda och fungerar och hur de kan utvecklas och förbättras. Även hur olika föremål är anpassade efter oss människor. Exempelvis hävstänger och länkar på lekplatser och i köket.

 

 • se exempel på hur föremål har utvecklats och förändrats över tid. 

 

 • få träna på begreppen hållfasthet och stadig konstruktion där du ska bygga en enkel konstruktion (brobygge) I den delen ska du även dokumenterar med skisser, bilder och enkla modeller.

 

 • titta på de fem enkla mekanismerna. Kilen, lutande planet, skruven, hävstången och hjulet.

 

 • lära dig om några svenska uppfinnare Alfred Nobel, Anders Celsius, Gideon Sundbäck 

 

 • testa enkel programmering

 

 

 

 

Metod och arbetssätt:

Vi kommer att:

 • se på filmer
 • grupparbeta
 • söka information på internet och i litteratur.
 • bygga
 • dokumentera, rita och utvärdera våra byggen
 • fältstudier

 

 

Bedömning

Det här kommer jag att bedöma:

 • om du kan ge exempel på enkla tekniska saker
 • om du kan bygga enkla tekniska saker
 • om du kan hjälpa till att ge förslag på hur man kan utveckla saker och föremål
 • om du kan göra enkla skisser och bilder som visar hur du ska arbeta
 • om du kan berätta om hur några vanliga tekniska saker har förändrats jämfört hur det var förr i tiden.
 • om du kan förklara begreppen hållfasthet och konstruktion.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: