Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från forntid till medeltid

Skapad 2017-06-08 19:41 i Brännkärrsskolan Knivsta
Vi kommer att arbeta med vikingatiden och medeltiden. Största fördjupningen kommer att ligga på medeltiden. Vi kommer att jämföra dessa perioderna och se hur människans levnadsförhållanden och utveckling förändrats.
Grundskola 4 Historia SO (år 1-3) Religionskunskap
De kommande veckorna kommer vi att genomföra en resa från vikingatid fram till medeltid på SO-passen. Du ska få lära dig om livet för människorna under vikingatid och medeltid. Om hur deras vardag kunde se ut, hur deras tro påverkade livet då och nu, om deras resor och möten med nya länder och kulturer. Vi kommer att se hur människan och dennes omvärld utvecklas i och med historiens gång.Du ska även få fundera på hur vi idag kan veta så mycket som vi gör om vikingatid-medeltid.

Innehåll

Konkreta mål

Du skall genom flera arbetssätt få utveckla kunskaperna om vikingatiden och medeltiden. Du skall få inblick i hur människan och samhället utvecklats över denna tid, och kunna göra jämförelser mellan de olika epokerna. 

Bedömning

I arbetsområdet bedöms hur du kan:

 • Känna till när vikingatid och medeltid var
 • Veta något om resorna, vart och varför de reste 
 • Veta något om asagudarna, skapelseberättelsen samt några centrala gudar och deras roll i den  nordiska mytologin och den tidiga kristendomen vilka konsekvenser religionsbytet fick för människorna och kunna reflektera över hur tron påverkade människorna och samhället
 • Känna till människornas vardagsliv i vikingatid och medeltid och kunna jämföra med våra levnadsvillkor idag. 
 • Kunna se olikheter och likheter mellan Vikingatid och Medeltid samt jämföra de tidsåldrarna med idag
 • Beskriva hur samhället utvecklades under vikingatiden och medeltiden.
 • Använda dig av historiska begrepp.

Undervisning

Undervisningen sker i form av genomgångar, diskussioner, filmvisning samt arbete med teoretiskt arbetsmaterial.

Lgr11

 

Syfte

Att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften.

Att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

Att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

 

Centralt innehåll

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6

Matriser

Hi Re SO
Vikingatid-Medeltid

>>>
>>>
>>>
Ny nivå
Faktakunskaper och begrepp
Att använda kunskaper och begrepp
Jag har vissa grundläggande kunskaper och kan med viss hjälp redogöra för fakta om medeltiden och vikingatiden . Jag behöver hjälp för att sätta in vissa historiska namn och begrepp i ett sammanhang
Jag kan beskriva och förklara fakta, namn och begrepp som hör till ämnet med egna ord Jag kan sätta in fakta i ett sammanhang
Jag kan beskriva och förklara fakta som hör till ämnet. Jag använder mina kunskaper om fakta och begrepp i flera sammanhang.
Jag beskriver och förklarar på ett tydligt sätt och använder mig av fakta och begrepp som hör till ämnet Jag använder kunskapen i olika sammanhang.
Se likheter och olikheter
att reflektera,jämföra och dra slutsatser utifrån det du läst, sett och hört
Jag kan med hjälp, berätta och göra reflektioner samt göra enkla jämförelser med vikingatiden, medeltiden och nutiden.
Jag reflekterar, gör jämförelser och kan med hjälp dra egna slutsatser kring livet på vikingatiden, medeltiden och nutiden.
Jag kan göra reflektioner och motivera mina åsikter utifrån fakta. Jag gör jämförelser och drar egna slutsatser
Jag reflekterar, jämför och drar slutsatser genom att använda olika källor. Jag använder faktakunskaper/erfarenheter och visar att jag kan ifrågasätta egna och andras åsikter
Söka och bearbeta information
att söka information, värdera källor och kritiskt granska
Jag kan söka och samla information om vikingatiden/medeltiden med hjälp av instruktioner
Jag kan välja och sortera information med hjälp av instruktioner.
Jag kan ganska självständigt söka och använda mig av information
Jag kan självständigt söka, använda och kritiskt granska information från olika källor
Samtala och diskutera
att argumentera och diskutera sina åsikter och kunskaper att lyssna på och respektera andras åsikter
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att mest svara på enkla konkreta frågor om vikingatiden/medeltiden.
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor samt ställa följd-frågor.
Jag deltar i samtal och diskussioner på ett sätt som för samtalet framåt. Jag lyssnar på andras åsikter och använder mig av dem i diskussionen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: