Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Korsvirkeshus

Skapad 2017-06-09 10:14 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Planering för att bygga korsvirkeshus. Hållfasta konstruktioner, dokumentera, ritning
Grundskola 4 – 6 Matematik Teknik
Visst hade det varit tråkigt om din föräldrar hade hoppat på andra våningen och fått hela byggnaden att rasa? Jag utgår ifrån att ni är söta och rara för tillfället och inte vill detta! Vad måste vi göra för att självaste Godzilla ska vara rädd att trampa på våra byggnader, precis som vi är rädda att trampa på legobitar. Det är att säga till att de blir stabila! Häng med så ska vi bygga korsvirkeshus.

Innehåll

Till dig som elev:

 

Arbetsområdet

Bygga hus! Nä inte riktiga hus som man bor i... Små hus som vi bygger med glasspinnar och lim.

 

Mål

Målet är att bygga ett stabilt hus med rätt teknik, skriva en dokumentation och göra en ritning till huset.

Eleven gör en ritning med skala där huset visas i flera olika vyer.

Eleven dokumenterar under arbetets gång med bild och text där rätta begrepp används

Eleven använder sig av välkänd teknik som ökar stabilitet på konstruktioner. (Fackverk)

 

Arbetssätt

Efter en genomgång och praktiska exempel ska eleven själv få planera sitt hus med en skiss och sedan göra en ritning med linjal och välja storleken på huset de ska bygga. Eleven ska göra ritningen i skala 1:2.

Glasspinnar och lim används för att bygga huset samt wellpapp som golv.

Under arbetets gång ska eleverna dokumentera i form av bilder och text. De skriver ner problem de stöter på och hur de löser dem och ifall de gör några ändringar som inte var i ritningen.

 

 

Redovisningsform

Redovisningen görs i form av ett öppet hus där eleverna berättar om sitt arbete om de vill för föräldrarna. Annars är dokumentationen det som räknas som redovisning.

 

Bedömning

Det är tre saker som i huvudsak kommer ha sina egna bedömningar:

Ritningen - Hur blev ritningen? Blev det rätt med skalan? Använder du linjal? Har du flera vyer? Hur förhåller du dig till ritningen när du bygger? (det vill säga, är det samma byggnad på ritningen som du byggde?)

Dokumentation - Hur mycket har du faktiskt dokumenterat? Har du tagit med flera steg från ritningen till slutprodukten eller har du bara två steg som inte visar mycket av arbetsprocessen? Skriver du om de problem du stötte på? Ändringar du gjorde? Använder du dig av begrepp som sammanfogningsteknik och fackverk?

Huset - Överanvänder du resurser? (dvs glasspinnar och lim). Använder du dig av fackverk? Hur löste du problem som du stötte på? Hur rakt blev det?

 

 

Reflektion

Hur stabil blev min konstruktion?

Skulle jag kunna göra något annorlunda?

Vad ska jag tänka på nästa gång?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  C 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 6
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: