Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2017-06-11 12:15 i Östad skola Lerum
Grundskola 5 Historia Svenska
Du kommer att få lära dig mer om Vasatiden, om Gustav Vasa och hans upptåg samt om hans söner som tog över makten efter Gustav. Du kommer också att få lära dig om vad som pågick i övriga världen under denna tidsperiod och några av de uppfinningar som kom till under denna period.

Innehåll

 Syfte med arbetsområdet

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande.Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften.

Arbetssätt och undervisning

Du kommer få möjlighet att utveckla dina förmågor att:

 • läsa olika texter som beskriver vasatiden
 • se på filmer om vasatiden
 • delta i gemensamma diskussioner där du använder dig historiska begrepp
 • att se samband , likheter och skillnader i olika skeenden och jämföra med andra historiska perioder som vi läst om
 • att se spår från vasatiden i dagens Sverige
 • arbeta skriftligt med olika uppgifter kring vasatiden

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • muntligt redogöra för olika händelser och personer från vasatiden.
 • diskutera hur och varför samhället förändras, vad människor gör och hur de lever samt vad detta får för följder.
 • ge exempel på hur Vasatiden har påverkat oss idag.
 • använda historiska källor för att dra slutsatser om hur människor levde under vasatiden
 • kunna använda dig av historiska begrepp när du diskuterar och redogör om vasatiden. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: