Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 5: Vad är surt och basiskt?

Skapad 2017-06-11 13:01 i Östad skola Lerum
Syftet med undervisningen om blandningar,lösningar, syror och baser är att du ska få möjlighet att förstå de kemiska orsakerna till företeelser i vardagen.
Grundskola 5 Kemi
Allt runt omkring oss är kemi...men vad är då kemi. Vad är en atom och molekyl? Hur kan dessa små beståndsdelar påverka dig i din vardag? Detta och lite till ska vi titta närmare på när vi ska arbeta med kemi.

Innehåll

 Varför gör du det här?

I ämnet kemi ska du få möjlighet att utveckla dina kunskaper om olika materias egenskaper, att få lära dig mer om kemiska processer och hur allt detta kan påverka dig i din vardag. Din nyfikenhet kommer att få ta plats då du ska få prova på olika undersökningar och experiment.

Syftet är att du ska få en djupare förståelse för hur dina framtida val kan påverka din vardag men också andras och vår miljö.

 

Vad behöver du lära dig?

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • förstå hur en atom är uppbyggd och dess olika beståndsdelar
 • förstå hur atomer och molekyler samverkar och påverkar varandra
 • vad menas med surt och basiskt.
 • hur kan man mäta surt och basiskt.  
 • vad är pH-skala.
 • hur ett ämne kan bli mindre surt.
 • farliga ämnen som finns hemma.
 • att naturen blir surare.

 

Hur gör du?

Du kommer att få:

 • delta i gemensamma diskussioner
 • se filmer
 • läsa texter
 • skriva och rita
 • utföra enklare laborationer
 • dokumentera dina laborationer med hypotes, resultat och analys

Några av de laborationer du kommer att få göra:

 • ta reda på olika ämnen om de är basiska eller sura med hjälp av rödkålsindikator
 • ta reda på vilka sura och basiska ämne som finns i din vardag
   
   

Det här kommer jag att bedöma

Jag kommer bedöma din förmåga att :

 • deltar i gemensamma diskussioner
 • använda de begrepp som du lärt dig
 • deltar i de laborationer som ska utföras
 • skriva ner din hypotes, resultat och analys
 • diskutera kring de resultat du fått och jämföra det med andra personers resultat

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: