👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokratiska beslutsfattning

Skapad 2017-06-11 14:07 i Östad skola Lerum
Vi kommer att arbeta med demokratiska värden, politiska partier samt mänskliga rättigheter.
Grundskola 4 – 5 Samhällskunskap
Visste du att du kan vara med att påverka utvecklingen i samhället? Det kallas för demokrati och detta ska vi lära oss mer om, så vi kan ta reda på hur vi ska kunna vara med att påverka utvecklingen av vårt samhälle.

Innehåll

Varför gör du det här?

Du ska i detta arbetsområde få möjlighet att utveckla och fördjupa din kunskap om olika samhällsstrukturer så som demokrati och diktatur. Hur dessa är uppbyggda och hur det påverkar de människor som lever där. Du kommer också att få lära dig om din vardagsdemokrati, hur du kan vara med och påverka ditt liv att på ett demokratsikt sätt och att förstå hur dina val i olika frågor kan påverka andra både positivt och negativt.

Vad behöver du lära dig?

Du kan utveckla dina förmågor genom att:

 • förstå hur demokratiska beslutsprocesser är uppbyggda och fungerar
 • förstå skillnaden mellan demokrati och diktatur
 • förstå hur dina beslut kan påverka andra människor
 • förstå mänskliga rättigheter och även vilka skyldigheter man har
 • förstå hur du själv kan vara delaktig i demokratiska beslutsprocesser i din vardag så som klassråd, elevråd

 

Hur gör du?

Vi kommer att arbeta med att:

 • se filmer som vi sedan reflekterar över/analyserar/diskuterar tillsammans i klassen
 • gemensamt utöva demokrati, lösa problem genom att pröva egna idéer för att kunna påverka olika beslut,
 • olika övningar där du tar eget beslut som du sedan kan förklara
 • själva fundera ut lösningar, enskilt och i grupp, hur demokrati och barnkonventionen ska kunna fungera globalt.

Det här kommer bedömas

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • delat aktivt i de diskussioner som vi har i klassen
 • se samband och dra slutsatser av olika processer som vi diskuterat
 • deltagit i de övningar vi gjort och att du kan föra resonemang kring dina val

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6