Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trä slöjd

Skapad 2017-06-11 14:42 i Årstaskolan Uppsala
Eleverna provar nya material, verktyg och maskiner.
Grundskola 5 Slöjd
Eleverna lär sig nya tekniker, provar nya verktyg, material och maskiner.

Nya material är tex koppar, mässing, emalj

Nya tekniker såsom hamra metall, emaljera metall, svarva, urholka,

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna ska utveckla sin kunskap och förmåga att

- hantera flera olika verktyg

- använda olika material, tekniker och maskiner

- ta mer eget ansvar i slöjdarbetet och driva arbetet framåt själv med hjälp av bl.a. instruktionsfilmer

- följa instruktioner och arbetsbeskrivningar 

- samarbeta med kamrater

- göra planeringar och värderingar av arbetet.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas

Bedömning av din förmåga att:

- hantera verktyg och maskiner

- ta egna initiativ och driva arbetet framåt själv

- ta emot och arbeta efter instruktioner

- planera och värdera ditt arbete

- samarbetsförmåga.

Hur ska det bedömas

Jag kommer bedöma dig genom observationer under arbetets gång,  samt det färdiga resultatet.

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar i grupp och enskilt.

Eleverna skriver planeringar och utvärderingar av sina arbeten.

Eleverna får se hur de olika momenten utförs praktiskt.Hitta lösningar på problem t ex med hjälp av i-pad, dator, färdiga arbeten och kamrater.

Eleverna får under hela arbetsprocessen stöd och hjälp enskilt och i grupp.

Eleverna arbetar enskilt men även tillsammans med kamrater.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: