Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kretsar kring el

Skapad 2017-06-11 21:36 i Kattarps skola Helsingborg
Kretsar kring el är ett tema där allt kretsar kring elektricitet och hur den fungerat. Du kommer arbeta både teoretiskt och praktiskt.
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
Kretsar kring el är ett tema där allt kretsar kring elektricitet och hur den fungerar. Du kommer arbeta både teoretiskt och praktiskt.

Innehåll

Kursplan i ämnet
Arbetssätt och undervisning


I arbetsområdet "Kretsar kring el" kommer du att få arbeta med olika uppdrag och dokumentera det. 

Uppdragen innefattar framför allt grundläggande förståelse för elektricitet och hur elektricitet fungerar. Du ska lära dig hur du ska få en lampa att lysa med hjälp av ett batteri, två sladdar och en glödlampa. Du ska lära dig att felsöka och att förstå varför inte lampan lyser med mera. 

Du kommer att få arbeta med att göra förutsägelser och gissa vad som kommer att hända, testa laborativt med olika försök och träna på att dra egna slutsatser från dina resultat. Du kommer också få lära dig om området genom att läsa faktatexter och se på film.

 

Mål

 Du ska:

 • kunna begrepp som man använder inom området.
 • utveckla din förmåga att genomföra undersökningar, göra förutsägelser  och dra slutsatser. 
 • utveckla förmågan att dokumentera ditt arbete med text och bild.
 • utveckla förmågan att samtala och diskutera frågor inom ämnet.
 • utveckla förmågan att resonera om dina undersökningar och teknik i vardagen.

Bedömning

Se matriser:

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
  Fy  C 6
 • I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  C 6

Matriser

Fy Tk
omdömesmatris Fysik åk 4-6

1
2
3
4
Använda för årskursen anpassade kunskaper i fysik för att kommunicera (samtala, beskriva, berätta) i frågor som rör fysik
Se kommentar
Du använder dina kunskaper för att muntligt kommunicera i ämnet.
Du använder dina kunskaper för att muntligt kommunicera i ämnet och du för ibland diskussionen framåt genom att ställa frågor och bemöta åsikter.
Du använder dina kunskaper för att muntligt kommunicera i ämnet och du för ofta diskussionen framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet på ett sätt som för diskussionen framåt genom att fördjupa eller bredda den.
Använda för årskursen anpassade kunskaper i fysik för att ta ställning i frågor som rör fysik
Se kommentar
Du tar ställning men motiverar inte din åsikt
Du tar ställning och motiverar din åsikt med ett vardagsspråk
Du tar ställning och motiverar din åsikt med ord och begrepp som du lärt dig inom de naturvetenskapliga ämnena.
Du tar ställning och använder ett naturvetenskapligt språk för att motivera och bemöta påståenden eller åsikter.
Använda för årskursen anpassade ord och begrepp för att beskriva och förklara samband inom fysiken
Se kommentar
Du använder enbart några få begrepp och inte alltid på ett fungerande sätt.
Du använder ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder ord och begrepp på ett väl fungerande sätt och kan förklara sambanden mellan begreppen.
Du använder ord och begrepp på ett mycket väl fungerande sätt och kan förklara sambanden mellan begreppen
Ny aspekt
Du behöver ibland hjälp för att kunna resonera om dina undersökningar och teknik i vardagen.
Du kan resonera om dina undersökningar och teknik i vardagen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan resonera om dina undersökningar och teknik i vardagen på ett väl fungerande sätt.
Du kan resonera om dina undersökningar och teknik i vardagen på ett mycket väl fungerande sätt.
Ny aspekt
Du har några enstaka kunskaper om elektricitet.
Du har grundläggande kunskaper om elektricitet.
Du har goda kunskaper om elektricitet.
Du har mycket goda kunskaper om elektricitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: