Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesplanering matematik åk-2 Lackarebäcksskolan 2016-2017

Skapad 2017-06-12 11:12 i Lackarebäcksskolan F-3 Mölndals Stad
Matematik, åk 2, 2016-2017
Grundskola 1 – 6

Tillsammans ska vi prata, diskutera, laborera och räkna.

Innehåll

Syfte

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

 • Talområdet 0 - 1000
 • Positionssystemet - ental, tiotal, hundratal
 • Udda och jämna tal
 • Addition och subtraktion utan och med tiotalsövergångar
 • Textuppgifter - problemlösning
 • Geometri
 • Använda och tolka diagram
 • Multiplikation
 • Division
 • Volym och massa
 • Tid
 • Mätningar

Det här kommer vi att bedöma:

 • använda addition och subtraktion inom talområdet 0 - 100 
 • din säkerhet i att kunna addition och subtraktion upp till 20
 • din säkerhet i multiplikation med 2, 5 och 10
 • hur du löser textuppgifter

 

 

Vi jobbar mot dessa kunskapskrav (godtagbar nivå år 3, E nivå år 6):

Så här kommer vi att arbeta

 • ha gemensamma genomgångar
 • diskutera matematik
 • laborera
 • arbeta enskilt, i par eller i grupp
 • utvärderingar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: