Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för Åk 1 till 6 HT 2017 - Pashto

Skapad 2017-06-12 11:33 i Modersmålsskolan Helsingborg
Hela läsåret ska vi läsa sagor, rita, räkna, skriva, måla, och förbereda oss att lära känna till pashto bokstäverna.
Grundskola 1 – 6 Modersmål

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom modersmålet utvecklar eleven sin identitet och förståelse för omvärlden. Därför ska vi läsa  sagor, rita, räkna, skriva, måla, och förbereda oss att lära känna till pashto bokstäverna under hela läsåret. 

Vi ska lära känna till pashto bokstäverna genom att använda bokstavskort och siffrors kort.  Vi ska jobba med tid, färger, veckodagar, årstider, kroppsdelar, klädesplagg, mat osv.

Bildböcker, Sagoböcker, Kort med bokstäver, Målning, Färger. Ipod ( pyssel, matematik, alfabet, sagor, färger, antal, namn på djur………)

Kasta tärning: räkna prickarna, uppgiften är att hämta olika saker, färger, säga ord, hoppa lika många, klappa lika många gånger som antalet prickar.

Högläsning av sagor. Skrivning av eget namn och så småningom lära dig några bokstäver.

Muntliga berättelser och beskrivningar av veckan som har gått. Matematik, spel och lek, målning och pyssel.

 

 

Innehåll

Avsnitt 1

Mål:

 

De mål som planeringen har utgått från LGR 11:

 Formulera sig och kommunicera i tal.
 Följa språkliga normer.
 Urskilja ljud och ljudkombinationer.
 Urskilja grundläggande språkliga strukturer som mening, ord, stavelse.
 Lyssna till och samtala om barnlitteratur, sagor och folksagor.
 Lära känna traditioner och kulturella företeelser från områden där modersmålet talas och jämföra med svenska förhållanden/med det svenska språket.

Avsnitt 2

 

Innehåll:

Du skall kunna:

 • Läsa och skriva ditt namn;
 • Berätta om vardagliga händelser med detaljer;
 • Återberätta en saga på ett fungerande sätt;
 • Nämna några djur, klädesplagg, mat, färger, kroppsdelar;
 • Känna till släktbegrepp och kunna beskriva din familjs namn;
 • Höra vilka ljud som finns i början, mitten och slutet av ett ord;
 • Känna till i en mening, ett ord, en stavelse, ett ljud, ett tal;
 • Sångare från ditt hemland;
 • Nämna veckodagar och årstider;
 • Räkna till minst 20;
 • Berätta om vissa traditioner från hemlandet som vi har pratat om;
 • Berätta om traditioner från Sverige (likheter och olikheter jämfört med ditt hemland);
 • Känna till spel från ditt hemland och kunna förklara spelet.

 

Avsnitt 3

 

Arbetssätt:

 Tärning, Bildböcker, Sagoböcker, Kort med bokstäver, Målning, Färger.

Ipod (sång, pyssel, matematik, alfabet, sagor, färger, antal, namn på djur………)

Kasta tärning: räkna prickarna, uppgiften är att hämta olika saker, färger, säga ord, hoppa lika många, klappa lika många gånger som antalet prickar.

Högläsning av sagor. Skrivning av eget namn och så småningom lära dig några bokstäver.
Muntliga berättelser och beskrivningar av veckan som har gått. spel och lek, sång och musik,
målning och pyssel, Matematik

Avsnitt 4

 

Bedömning:

 Så här kommer jag att bedöma dig:

Återberätta en händelse eller en saga;
Förklara skriftliga regler (hur kan man skriva pashto? från vänster sida eller höger);
Läsa och skriva ditt namn;
Kunna urskilja grundläggande språkliga strukturer och ljud/ljudkombinationer i ord;
dela ord i sin stavelse;
Räkna till mint 20;
Nämna några djur, färger, kroppsdelar, klädesplagg, familjemedlemmar;
Nämna årstider, namn på månader och veckodagar;
Berätta om traditioner från ditt hemland och från Sverige. (Formulera och kommunicera sig i tal).
- Följa språkliga normer;
- Urskilja ljud och ljudkombinationer;
- Urskilja grundläggande språkliga strukturer som mening, ord, stavelse;
- Lyssna till och samtala om barnlitteratur, sagor och myter;
- Lära känna traditioner och kulturella företeelser från områden där modersmålet talas och jämföra med svenska förhållanden/med det svenska språk konkretiserade mål för eleven.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: