Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikplanering - Trollbacken

Skapad 2017-06-12 13:49 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
Teknikplanering - Trollbacken
Förskola
Teknik

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Tidigare har vi jobbat med teknik kopplat till förskolans dag. I år handlade förskolans dag om det temat vi arbetat med under terminen. Istället kommer vi ha teknikveckor på Trollbacken. På Trollbacken har barnen ett stort intresse för sparkmotorcyklar och vi har tidigare byggt en ramp att åka på, nu ska vi tillsammans med barnen bygga en tankstation och verkstad.

 

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte: Är att under två veckors tid skapa aktiviteter som syftar till att väcka barnens nyfikenhet till teknik.

Mål - Se läroplansmål nedanför.

 

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

Hanterar sax efter egen förmåga.

Använder sig av verktygen som finns till hands.

Visar intresse och nyfikenhet och deltar i bygget.

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod -

Aktivitet 1 - klippa : Barnen kommer få ett färdigt material som dom ska klippa ut med hjälp av en sax.

Aktivitet 2 - bygga : Vi kommer bygga en bensinstation och verkstad till våra utomhusmotorcyklar. En pedagog kommer att leda aktiviteten men barnen kommer att få delta och hjälpa till efter förmåga. Barnen kommer hantera tekniska redskap som skruv, hammare, spik, såg. Produkten kommer senare användas ute på gården i barnens fria lek.

Förutsättningar - Varje dag under cirka två veckors tid utomhus.

Dokumentation - Vi kommer använda plattan till att fota och dokumentera byggets förlopp. Barnen alster är dokumentation från aktiviteten klippa.

Förberedelser, Hammare, spik, rör, slang, skruvdragare, skruv, trävirke och målarfärg, sax, papper.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: