Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral/Kristendomen

Skapad 2017-06-12 14:11 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola F
I staden Betlehem i den romerska provinsen Palestina föddes en pojke som fick namnet Jesus. Som vuxen vandrade han omkring i Palestina och berättade om hur Gud ville att människor skulle vara mot varandra. Berättelserna om Jesus och hans budskap skrevs ner och spreds runt hela Medelhavet. Många människors liv förändrades efter detta. Efter några hundra år hade en ny religion skapats - KRISTENDOMEN!

Innehåll

PLANERING ARBETSOMRÅDE RELIGION ÅK 7-9

ETIK OCH MORAL/KRISTENDOMEN

 

¤ TID: v.34-42

¤ MÅL: Att du ska kunna besvara de stora frågorna som är:

 • Vilka är de vanligaste etiska modellerna och vad innebär dessa?
 • Vilka olika inriktningar finns det inom kristendomen – hur uppstod dessa inriktningar och vad skiljer dem åt och vad har de gemensamt

 

¤ HUR OCH PÅ VAD KOMMER BEDÖMNINGEN ATT GRUNDAS:

 • Enskild skriftlig uppgift – Dödsstraff eller inte enligt olika etiska modeller (häftet sid.10-11).
 • Muntlig uppgift i grupp – ”Talkshow” - kristendomens tre stora i inriktningar (häftet sid.16-17).

 

Till varje uppgift finns kopplade bedömningsmatris där det tydligt framgår vilka förmågor som bedöms och vad som krävs för olika nivåer.

Utöver de båda bedömningsuppgifterna bedöms givetvis också dina insatser på lektionerna. Kom ihåg att lektionerna är en scen där du har möjlighet att dina olika förmågor. Enskilt, i grupp eller i helklass.

 

¤ VILKEN HJÄLP KOMMER DU ATT FÅ?

 • Min, din egen och klasskompisars respons.
 • Planeringshäftet med övningsuppgifter.
 • Läroboken
 • Mina PP/genomgångar
 • Faktafilmer
 • Bokvagnen
 • Olika modeller, t.ex. analysmodellen och EPA-modellen.

 

 ¤ VI KOMMER ATT ARBETA ENLIGT FÖLJANDE:

 • Presentation av arbetsområdet
 • PP/filmklipp olika etiska modeller. Läsa häftet sid.20-23.
 • Övningsuppgifter enligt EPA olika etiska modeller (häftet sid.7-9)
 • Enskild skriftlig bedömningsuppgift – Dödsstraff eller inte enligt olika etiska modeller (häftet sid.10-11)
 • Övningsuppgift där jag kollar av er förförståelse om arbetsområdets centrala begrepp (häftet sid.6)
 • PP - splittringen av den kristna kyrkan.
 • Övningsuppgift enligt EPA – Förmågan att sammanfatta en text (häftet sid.12-13)
 • Powerpoint/film - katolska kyrkan. Läsa häftet sid.24-30
 • Powerpoint/film – ortodoxa kyrkan. Läsa häftet sid.31-32
 • Powerpoint/film – protestantiska kyrkan. Läsa häftet sid.33-36
 • Övningsuppgift enligt EPA – en jämförelse mellan kristendomens tre stora inriktningar (häftet sid.14-15)
 • Muntlig bedömningsuppgift i grupp – ”Talkshow” om kristendomens tre stora inriktningar (häftet sid.16-17)
 • Övningsuppgift enligt EPA – sammanfattning Kristendomen tre stora grenar (häftet sid.18-19).
 • Självvärdering, respons på arbetsområdet.

 

 

ARBETSOMRÅDETS CENTRALA BEGREPP ÄR:

Arbetsområdets viktigaste begrepp

Visa genom exempel eller sätt in begreppet i en mening för att visa att du har förstått vad begreppet betyder

 

Etik

 

Moral

 

Regel/pliktetik

 

Konsekvensetik

 

Avsiktsetik/Sinnelagsetik

 

Kristendomen

 

Romersk-katolska kyrkan

 

Ortodoxa kyrkan

 

Protestantiska kyrkan

 

Vatikanstaten

 

Påve

 

Kurian

 

Kardinal

 

Patriark

 

Sakrament

 

Mysterium

 

Dop

 

Konfirmation

 

Nattvard

 

Äktenskap

 

Bot/bikt

 

Prästvigning

 

De sjukas smörjelse

 

Helgon

 

Ikon

 

Munk/nunna

 

Kloster

 

Celibat

 

Martin Luther

 

Avlatsbrev

 

Reformationen

 

 

 

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift 1 - Dödsstraff eller inte enligt olika etiska modeller

 • Bedömningsuppgift 2 - Talkshow Kristendomens tre stora inriktningar

Matriser

Bedömningsuppgift 1 - Dödsstraff eller inte enligt olika etiska modeller

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmågan
Du visar att du kan förklara hur man kan resonera utifrån två av de etiska modellerna.
Du visar att du kan förklara hur man kan resonera utifrån alla tre etiska modellerna. och att du kan använda en av modellerna ur två olika perspektiv.
Du visar att du kan förklara hur man kan resonera utifrån alla tre etiska modellerna. och att du kan använda minst två av modellerna ur två olika perspektiv.
Kommunikativa förmågan
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om dödsstraff utifrån olika etiska modeller utvecklade i något tankeled.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om dödsstraff utifrån olika etiska modeller utvecklat i några tankeled.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om dödsstraff utifrån olika etiska modeller utvecklat i flera tankeled.

Bedömningsuppgift 2 - Talkshow Kristendomens tre stora inriktningar

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmågan
Du visar att du har grundläggande kunskaper om kristendomen genom att kunna förklara någon likhet och skillnad mellan kristendomens tre stora inriktningar.
Du har goda kunskaper om kristendomen genom att kunna förklara några likheter och skillnader mellan kristendomens tre stora inriktningar.
Du har mycket goda kunskaper om kristendomen genom att kunna förklara flera likheter och skillnader mellan kristendomens tre stora inriktningar.
Kommunikativa förmågan
Du kan resonera och argumentera kring likheter och skillnader mellan kristendomens tre stora inriktningar och gör det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan resonera och argumentera kring likheter och skillnader mellan kristendomens tre stora inriktningar och gör det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan resonera och argumentera kring likheter och skillnader mellan kristendomens tre stora inriktningar och gör det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Begreppsförmågan
Du visar att du förstår och kan använda något av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda några av ämnesområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda flera av arbetsområdets begrepp.
Informationshanteringsförmågan
Du kan söka information och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan söka information och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan söka information och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: