Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2017-06-12 14:24 i Snöstorpsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola F – 5
Här beskriver vi samtliga bedömningskriterier för matematikundervisning under åk 1. För att läsa mer om hur vi har arbetat samt vilka mål vi har haft, kan ni kika under varje enskilt arbetsområde i planeringen.

Innehåll

Våra mål

 

Bedömning

Under åk 1 har du visat att du når målen i våra olika arbetsområden genom att:

 

(Taluppfattning)

* kunna räkna antal till 10.

* förstå och kunna använda symboler. 

* förstå och kunna använda talen 0 till 4.

* förstå och kunna använda symbolerna > och <. 

 

(Addition och subtraktion)

Du visar att du når målen genom att:

* förstå och kunna använda begreppet hälften

* förstå och kunna använda talen 5 och 6

* kunna lösa uppgifter med addition 0 till 6

* kunna lösa uppgifter med subtraktion 0 till 6

* kunna räkna med utlämnade tal i addition

 

(Talen 7 till 10)

* Skriva siffror 7 till 9

* kunna se sambandet mellan siffra, tal och antal 7 till 9

* kunna dela upp tal 7 till 10

* visa att du förstår additions betydelse

* räkna med talfamiljer

* förstå och använda begreppet dubbelt

* förstå och använda likhetstecknet

* förstå innebörden av och fortsätta mönster

 

(Talen 0 - 20)

För att uppnå "godtagbara kunskaper" ska du:

 • kunna visa, använda och resonera kring några matematiska begrepp med hjälp av konkret material.
 • kunna lösa enkla problem genom att välja och använda något utav räknesätten plus eller minus.
 • kunna beskriva med hjälp av matematiska symboler och konkret material eller bilder. 
 • kunna använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med addition och subtraktion när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20.
 • kunna använda likhetstecknet på ett fungerande sätt.  

 

För att uppnå "mer än godtagbara kunskaper" ska du:

 • kunna visa att du automatiserat de flesta tal inom talområdet.
 • visa att du kan förklara och använda hållbara strategier för att lösa olika matematiska uppgifter.

  

(Addition med tiotalsövergång)

För att uppnå "godtagbara kunskaper" ska du

 • kunna några matematiska begrepp
 • kunna beskriva med hjälp av matematiska symboler och konkret material eller bilder. 
 • kunna använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med addition när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20.

 

För att uppnå "mer än godtagbara kunskaper" ska du:

 • kunna visa att du automatiserat de flesta tal inom talområdet.
 • visa att du kan förklara och använda hållbara strategier för att lösa olika matematiska uppgifter

 

(Geometri och mätning)

För att uppnå "godtagbara kunskaper ska du:

* kunna klockan - hel och halvtimme

* kunna uppskatta tid

* kunna mäta längd med klossar och rutor

* kunna mäta längd i centimeter

* kunna beskriva egenskaper hos trianglar, fyrhörningar och cirklar

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: