Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi- Naturen

Skapad 2017-06-12 15:09 i Slättaskolan Falun
Detta avsnitt om naturen fördjupar oss i olika ekosystem, näringsvävar, näringskedjor och hur de fungerar. Årstidernas påverkan, olika kretslopp och fotosyntesen är bland annat begrepp som berörs.
Grundskola 4 NO (år 1-3) Biologi
Detta avsnitt om naturen fördjupar oss i olika ekosystem näringsvävar, näringskedjor och hur de fungerar. Årstidernas påverkan, olika kretslopp och fotosyntesen är bland annat begrepp som berörs.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att lära sig begrepp och se samband som är viktiga att kunna och förklara inom biologin och naturvetenskapen. Detta ska du visa på olika sätt.

 

 

Konkretisering av mål

 

Mål att kunna använda sig av, lära sig, förklara och se sambanden mellan begrepp som:

fotosyntes, naturtyp, näringskedja, näringsväv, producent, konsument, destruent, med flera. 

 

 

Arbetssätt

Läsa texter

Svara på frågor

Göra experiment/ laborationer och skriva enklare laborationsrapporter

Titta på film

Gemensamma genomgångar

Bedömning

Dina muntliga svar på frågor

Ditt deltagande i diskussioner

Hur bra du genomför och dokumenterar laborationer

Ditt resultat på provet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: