Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - berättelse till bild

Skapad 2017-06-12 15:32 i Testskolan Öckerö Öckerö
En matris för bedömning av berättande text. (från np men mer uppdelad)
Grundskola 4 – 6 Svenska

uppgiften består i att skriva en berättelse till en bild.

Innehåll

Matriser

Sv
Svenska - berättelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Texten har ett begripligt innehåll.
Texten har ett relativt tydligt innehåll.
Texten har ett tydligt innehåll.
Innehåll
Enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling. Räknar upp händelser.
Utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. Återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser.
Välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling. Förmedlar upplevelser och värderar/utvecklar dessa.
Struktur
Uppbyggnaden går att följa.
Uppbyggnaden är tydlig.
Uppbyggnaden lyfter texten.
Struktur
I huvudsak fungerande berättarperspektiv.
Relativt väl fungerande berättarperspektiv.
Väl fungerande berättarperspektiv.
Struktur
Enklare textbindning används.
Varierad textbindning.
Väl utnyttjad textbindning som skapar flöde.
Språk
Ordvalet uppvisar viss variation.
Ordvalet är relativt varierat.
Ordvalet är passande och höjer kvaliteten.
Språk
Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt.
Meningsbyggnaden är relativt korrekt och relativt varierad.
Meningsbyggnaden är så gott som korrekt och varierad.
Språk
Tempus används oftast korrekt. .
Tempus används korrekt.
Tempus används medvetet.
Skrivregler
Stor/liten bokstav används med viss säkerhet.
Relativt få fel i användningen av skiljetecken.
Få fel i användningen av skiljetecken.
Skrivregler
Viss säkerhet i stavning.
Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Få stavfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: