Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mekanik och rörelse

Skapad 2017-06-12 16:04 i Allerums skola Helsingborg
Grundskola 2 Teknik
Människan har i alla tider behövt överföra rörelse och energi för att kunna tillfredsställa sina behov och lösa sina problem. I detta temaarbete kommer du att få testa, prova och upptäcka olika typer av mekaniska rörelser.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att förstå olika former av mekanism, se hur de används i vardagen, beskriva dem med hjälp av tekniska begrepp. 

 

 

Så här ska vi arbeta

Genomgång av olika mekaniska föremål med hjälp av Power Point presentationer och filmer.

Du kommer att få göra en idéskiss till en Pryl som kan skapa en rörelse med hjälp av en mekanism.

Du kommer att få beskriva vilka materiel som du ska använda till din Pryl.

Du kommer att få  konstruera en modell av din skiss.

Göra skisser av din färdiga produkt framifrån, från sidan, och  ovanifrån.

Du kommer att få göra redogöra för hur det gått med ditt arbete.

 

DETTA KOMMER ATT BEDÖMAS

 

 

 

Att du kan beskriva hur någon mekanism används i saker och tekniska lösningar som finns i vår vardag.

Visa förståelse för hur mekaniska och tekniska lösningar har förändrats i historien.

Att du kan göra en skiss och kan konsturera en modell av en Pryl som innehåller en rörlig mekanism.

Ditt arbete med och resultatet av en skiss av din Pryl från tre synvinklar; framifrån, från sidan, ovanifrån i programmet Paint.

Att du kan beskriva din tekniska lösning och val av material.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Mekanik och rörelse

Ny rubrik

Mekanik och rörelse
 • Tk   identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk   identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk   använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk  1-3   Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Tk  1-3   Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  1-3   Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Tk  1-3   Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Tk  1-3   Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Mekaniska rörelser
Din förmåga att förklara olika mekaniska rörelser som länkar och leder, veven, kugghjul, hydraulik och pneumatik och hur de fungerar i olika tekniska lösningar.
 • Tk
 • Tk
 • Tk  1-3
Du kan med stöd av en vuxen berätta om någon mekanisk rörelser.
Du kan med lite stöd av en vuxen berätta om flera olika mekaniska rörelser.
Du kan självständigt berätta om flera mekaniska rörelser.
Arbetsprocess med mekanisk rörelse
Din förmåga att genomföra arbetsprocessen med att göra en idéskiss till en pryl som kan skapa en rörelse med hjälp av någon form av mekanism, bygga en modell efter din skiss.
 • Tk
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du kan med stöd av en vuxen göra en skiss och bygga en modell av en mekanisk pryl.
Du kan med lite stöd av en vuxen göra en skiss och bygga en modell av en mekanisk pryl.
Du kan självständigt göra en skiss och bygga en modell av en mekanisk pryl.
Skisser i Paint
Din förmåga att göra skisser i Paint av din modell från tre håll framifrån, från sidan och ovan ifrån.
 • Tk  1-3
Du kan med stöd av en vuxen i Paint göra skisser av din modell från tre håll.
Du kan med lite stöd av en vuxen i Paint göra skisser av din modell från tre håll.
Du kan självständigt i Paint göra skisser av din modell från tre håll.
Begrepp
Din förmåga att använda relevanta ord för att beskriva arbetsprocessen och hur mekanismen i din modell fungerar. Länk, led, vev, kugghjul.
 • Tk
 • Tk  1-3
Du kan använda ett fåtal begrepp när du beskriver arbetsprocessen och hur mekanismen i din modell fungerar.
Du kan använda några begrepp när du beskriver arbetsprocessen och hur mekanismen i din modell fungerar.
Du kan använda flera begrepp när du beskriver arbetsprocessen och hur mekanismen i din modell fungerar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: