Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kärna Förskoleenhet - Mall för pedagogisk planering

Skapad 2017-06-13 10:31 i Ta bort Kungälv
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
Beskriv arbetsområdet/temat lite kort och övergripande här...

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Barnens intressen och kunskaper

MÅL

Pedagogens syfte

METOD

Hur förbereder, inspirerar och utmanar vi barnen?
Hur och när gör vi detta?
Vilka ska vara med?
Ansvarsfördelning för personalen?
Hur och när får barnen inflytande i temat?
Hur motverkar vi traditionella könsmönster genom temat?

DOKUMENTATION

Hur dokumenterar vi?
Vad dokumenterar vi?
Hur ger vi tillbaka dokumentationen till barnen?

REFLEKTION OCH ANALYS

Reflektion och analys görs i Unikums verktyg.

När ska vi utvärdera och hur?
Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: