Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten

Skapad 2017-06-13 13:24 i Järlåsa skola Uppsala
Grundskola 3
Eleverna ska få lära sig mer om vatten och vattnets egenskaper.

Innehåll

Pedagogisk planering; tema vatten, åk 3

Syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska/kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Vidare syftar undervisningen till att eleverna får förutsättningar att utveckla sin förmåga att genomföra systematiska undersökningar.

Centralt innehåll

”Material och ämnen i vår omgivning:

 • Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
 •  Vattnets kretslopp.

”Metoder och arbetssätt

 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.”

Kunskapskrav

De kunskapskrav för godtagbara kunskaper i årskurs 3 som undervisningen riktar sig mot är följande:

 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

VAD ska vi göra/lära oss? (Konkretisering av kunskapskrav och centralt innehåll)

Dessa begrepp ska eleverna lära sig: avdunstning, kokning, kondensering, smältning, stelning, fast, flytande och gas.

Eleven ska:

- känna till att vatten finns i tre olika former (is, flytande vatten och vattenånga) samt namnge vattnets olika former (fast, flytande, gas).

- känna till att vatten kan koka, smälta, stelna och kondensera samt veta vad de olika övergångarna mellan formerna kallas, t.ex. avdunstning när vattnet går från flytande till gas.

- kunna ge exempel på egenskaper hos vatten och relatera till egna iakttagelser, t.ex: utseende, färg, smak, lukt, genomskinligt, blött, varmt och kallt, rinnande.

- känna till samt ge exempel på vilka egenskaper is har; hårt, halt osv.

- känna till samt ge exempel på vilka egenskaper vattenånga har; fuktigt, varmt, stiger.

- känna till vid vilka temperaturer stelnar (fryser), smälter och kokar vatten.

- känna till vad skillnaden på blandning och lösning är, samt hur man kan dela upp beståndsdelarna igen genom t.ex. avdunstning.

- ska kunna utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar utifrån tydliga instruktioner som handlar om vatten och luft.

- kunna dokumentera sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

HUR ska undervisningen gå till?

Titta på film, göra laborationer och undersökningar som du dokumenterar både före och efter både i text samt bild, läsa faktatexter, leka lekar.

Hur länge ska temat/arbetsområdet pågå?

Arbetsområdet är tänkt att pågå under tre veckor. Cirka 4 lektioner i veckan.

HUR ska kunskapen/förmågorna visas/bedömas efter avslutat arbetsområde?

Jag kommer att bedöma om du:

 • Är aktiv på lektionerna och deltar i gemensamma diskussioner.
 • Kan berätta och förklara det du känner till om vattnet och dess egenskaper.
 • Kan förstå och använda begrepp som tillhör ämnet vatten.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: