Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska ht 17

Skapad 2017-06-13 14:02 i Gärsnäs skola Simrishamn
Grundskola 6 Engelska
Engelska Tala Läsa Höra Skriva

Innehåll

Engelska ht 17

 

Vecka

tid

innehåll

Centralt innehåll/kunskapskrav

35

 

Kommunikation-dela ut små lappar som de ska samtal kring.

Inled “the hotel mystery” läs boken högt i klassen diskutera kap 1-2 (lyssna till eng text)

Grammatik-some any

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

 

36

 

kommunikation-who is the burglar

Läs kap 3-4 i boken “the hotel mystery” diskutera innehåll och verb (lyssna till eng text)

Grammatik- verb

 

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

 

 

37

 

kommunikation-teater

Läs kap 3-4 i boken “the hotel mystery” diskutera innehåll och verb (lyssna till eng text)

Grammatik -verb

 

 

 

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

 

 

 

38

 

Läs kap 5-6 i boken “the hotel mystery” diskutera innehåll och verb (lyssna till eng text)

Grammatik-verb

Kommunikation-samtal NP gamla

 

 

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

 

 

39

 

Läs kap 7-8 i boken “the hotel mystery” diskutera innehåll och verb (lyssna till eng text)

Grammatik-futurum övning

Kommunikation-samtal NP gamla

 

 

 

40

 

Inled arbetet med att skriva “the mystery hotel” kap 1 (skriva)

Se film-desperados 24 min avsnitt 1 (lyssna)

läsförståelse

 

41

 

arbetet med att skriva “the mystery hotel” kap 2

Se film-desperados 24 min avsnitt 2

läsförståelse

 

42

 

arbetet med att skriva “the mystery hotel” kap 3

Se film-desperados 24 min avsnitt 3

läsförståelse

 

43

 

arbetet med att skriva “the mystery hotel” kap 4

Se film-desperados 24 min avsnitt 4

läsförståelse

 

44

 

LOV

 

45

 

arbetet med att skriva “the mystery hotel” kap 5

Se film-desperados 24 min avsnitt 5

hörförståelse

 

46

 

arbetet med att skriva “the mystery hotel” kap 6

Se film-desperados 24 min avsnitt 6

hörförståelse

 

47

 

arbetet med att skriva “the mystery hotel” kap 7

Se film-desperados 24 min avsnitt 1

hörförståelse

 

48

 

arbetet med att skriva “the mystery hotel” kap 8

Se film-desperados 24 min avsnitt 7

hörförståelse

 

49

 

Se film-desperados 24 min avsnitt 8

test hör och läs

 

 

50

 

Se film-desperados 24 min avsnitt 9

test hör och läs

 

51

 

Se film-desperados 24 min avsnitt 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska ht 17

Engelska

Påväg
Tillräckligt
Utvecklande
Väl utvecklande
Muntligt framförande
Olika muntliga framträdande teater talövningar
muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Läsa och förstå skriven engelska
Läsa och förstå boken" the hotel mystery" Kunna svara på frågor till det man läst på engelska
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Skriftlig kommunikation
Kunna skriva texter på engelska. Kunna skriva en berättelse på engelska "the hotel mystery
muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
hörförståelse
kunna lyssna till talad engelska och kunna svara på frågor till det lyssnade.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: