Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande texter åk 5

Skapad 2017-06-13 14:02 i Mörrums skolor Karlshamn
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska

Innehåll

 

 

Konkretisering av mål

Under arbetesområdet med argumenterade texter ska du:

 1. Förstå syftet/meningen med en argumenterande text/reklamannons.
 2. Lära dig hur en argumenterande text/reklamannons är uppbyggd. Hur man presenterar en åsikt eller ett eller flera argument. 
 3. Lära dig hur du använder språket för att påverka någon.
 4. Öva på att tillsammans med klassen/gruppen skriva en argumenterande text/reklamannons.
 5. På egen hand kunna planera och skriva en argumenterande text/reklamannons.
 6. Kamratbedöma en kompis argumenterande text utifrån tydliga riktlinjer.
 7. Förbättra den argumenterande texten utifrån kamratbedömning samt lärarens respons. 

Arbetssätt

 1. Klassen/gruppen arbetar tillsammans med modelltexter och lär känna argumenterande texters/reklamannons innehåll, syfte och struktur. Du kommer i grupp att få arbeta med de språkliga drag som används för att påverka bl.a.  retoriska frågor, känsloladdat språk, överdrifter och upprepningar.
 2. Du får lära dig att använda adjektiv på olika sätt, verb i imperativ och säljande uttryck ex. allitteration (Grodans Godaste Glass)  för att strukturera upp dina argument samt skriva ihop korta meningar till längre. 
 3. Klassen/gruppen skriver tillsammans en argumenterande text/reklamannons.
 4. Du ska själv planera och skriva en argumenterande text/reklamannons.
 5. Du ska kamratbedöma en klasskamrats argumenterande text utifrån följande riktlinjer.
 • Finns det en inledning som lockar till glassköp?
 • Finns argument för ett köp med?
 • Är annonsen trovärdig?
 • Finns det med var man kan köpa glassen?
 • Används imperativ
 • Används adjektiv
 • Finns det med någon enkel form av statistik 

 

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas

 • Förmågan att förstå syftet med en argumenterande text.
 • Förmågan att kunna presentera en åsikt med underbyggda argument i en tydlig och begriplig text.
 • Förmågan att kunna använda strukturen för en argumenterande text.
 • Förmågan att kunna använda de språkliga drag (imperativ, adjektiv) som är typiska för en argumenterande text.
 • Förmågan att kunna koppla bild till text.
 • Förmågan att kunna ge och ta respons (kamratbedömning samt lärarens feedback) samt bearbeta din text utifrån responsen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: