Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 5

Skapad 2017-06-13 21:08 i V Bodarna skola Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.

Innehåll

Arbetsområde:

Olika inriktningar inom kristendomen som har påverkat människornas liv och samhället i Sverige och i övriga Europa från och med  medeltiden och Vasatiden.

 

Konkreta mål:

Du ska kunna:

 • berätta om vilken betydelse kyrkan/religionen hade för människor och i samhället under medeltiden och under Vasa-tiden.
 • berätta om kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. 
 • berätta om olika inriktningar inom kristendomen t.ex. katolicism, protestantism, grekisk-ortodoxa kyrkan.
 • berätta hur Sverige blev ett protestantiskt land.
 • berätta om de gamla och nuvarande religionerna i Medelhavsområdet i samband med uppgifterna i geografi.

 

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att

 • kunna berätta om kristendomens och kyrkans betydelse för människor och samhället under medeltiden och Vasa-tiden i Sverige.
 • berätta om det medeltida samhället: yrken, lag och ordning, de fyra stånden samt göra jämförelser med nutid.
 • kunna beskriva människornas sätt att leva och hitta likheter och skillnader i deras levnadsvillkor i det medeltida och nutida samhället.
 • känna till /kunna använda begrepp kristendom, reformation, katolicism, kloster, martyr, grekisk-ortodoxa kyrkan, den grekiska och romerska mytologin

 

 

Undervisning:

Vi kommer att läsa texter och se filmer och lära oss nya begrepp om religion i Sverige under medeltiden och Vasa-tiden. Utifrån innehållet i texterna och filmerna får du sedan både muntligt och skriftligt antingen med hela klassen eller med någon eller några klasskompisar reflektera och göra jämförelser mellan livet på medeltiden och idag. Vi kommer också att bekanta oss med Bibeln och gå igenom några berättelser om Jesuliv i Nya Testamentet. I samband med uppgifterna i geografin bekantar vi oss med de gamla religionerna i Medelhavsområdet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  A 9
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: