Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Borgen 4A Taluppfattning

Skapad 2017-06-14 10:40 i Knutby skola Uppsala
Planeringen utgår från att vi kommer arbeta med boken Matte direkt Borgen 4A. Den här planeringen kommer vi följa samtidigt som vi arbetar med kapitel 1.
Grundskola 4 Matematik

Första kapitlet i matteboken handlar om Taluppfattning. Det betyder alltså att eleverna kommer träna på att: - avläsa bilder av tal - talens uppbyggnad - de olika siffrornas talvärde i fyrsiffriga tal - ordna tal i storleksordning - kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje

Innehåll

Centralt innehåll

Arbetssätt

 • Vi kommer att ha genomgångar på alla nya moment som tas upp i kapitlet.
 • Vi kommer att lösa olika uppgifter tillsammans på tavlan och ha diskussioner om vad det är vi gör i varje steg av uträkningarna. 
 • Du kommer att få lösa uppgifter tillsammans med en annan elev och öva dig på att förklara hur du tänkt när du löst en uppgift.
 • Du kommer även att få arbeta med uppgifter individuellt i matteboken. 

Bedömning

Du kommer att bedömas fortlöpande under lektionerna i ditt sätt att ta ansvar för ditt eget och andras lärande.
Du bedöms fortlöpande under varje lektion genom ditt sätt att vara aktiv och engagerad i samtal och diskussioner. 
Du bedöms efter avslutat kapitel genom att du genomför diagnoser.


Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matte Direkt Borgen 4A Taluppfattning

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

På väg att nå målet
Når målet
Når målet med god marginal
kunna avläsa bilder av tal
kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10 000
förstå vårt talsystem
kunna ordna tal efter storlek
kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje
kunna beskriva begreppen: tal, siffra, talsort, tusental, hundratal, tiotal, ental och tallinje
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: