Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Streetstyle/kläder/accessoarer

Skapad 2017-06-14 11:20 i Gränbyskolan Uppsala
Under detta projekt arbetar du med designprocessen. Det innebär att du formger och tillverkar ett klädesplagg alternativt accessoarer som sedan presenteras på en gemensam utställning. Du kommer att utveckla dina kunskaper i färg, form, funktion & konstruktion. Du ska fördjupa dig inom någon/några hantverkstekniker som till exempel broderi, klädsömnad, skinnsömnad, textiltryck, garnteknik.
Grundskola 9 Slöjd
Under detta projekt arbetar du med designprocessen. Du ska formge & tillverka ett klädesplagg alternativt accessoar som sedan presenteras inför gruppen.

Innehåll

Detta arbetsområde handlar om att du ska utveckla dina kunskaper i färg, form, funktion & konstruktion. Du ska fördjupa dig inom någon hantverksteknik som till exempel broderi, klädsömnad, skinnsömnad, textiltryck, garnteknik. Lära dig slöjdbegreppen som tillhör respektive teknik.

Dokumentera ditt arbete, det vill säga, fotografera, skriv ner din planering, ditt mål. Analysera vad som fungerar respektive inte fungerar.

Bedömning sker utifrån din planering från idé till slutresultat, ditt arbetssätt, det färdiga resultatet samt dokumentation där du redogör för ditt arbete.

Uppgifter

  • Streetstyle

Matriser

Sl
Kunskapskrav Slöjd lgr11 åk7-9

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
E
C
A
Utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
1.Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet. 2. Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
Slöjdföremål
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt
Använda redskap
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Tillvägagångssätt.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val
Utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
Inspirationsmaterial
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
1.Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter. 2. Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
Kombinera
Dessutom kan du pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan du pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan du systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.
Ge omdömen
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. .
1.Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer. 3. Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen. .
Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Sl
Slöjd Streetstyle kläder accessoarer

F
E
C
A
Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
Välja och motivera tillvägagångsätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet utifrån kvalitetsaspekter och miljöaspekter.
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
Tolka estetiska och kulturella uttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: