Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent åk 8

Skapad 2017-06-14 11:50 i Kyrkerörsskolan Falköping
Grundskola 8 Matematik
Vad är andelar? Hur använder man bråk och procent i vardagen?

Innehåll

I denna kursen kommer du att lära dig:

Uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform

Använda dig av sambandet mellan andel, del och det hela

Utföra andelsberäkningar

Jämföra andelar

Räkna med ränta och räntesats

Värdera lösningsmetoder

Använda ämnesspecifika begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bråk och procent

E
C
A
Metodförmåga
Din förmåga att välja och använda lämpliga metoder
Godtagbar
God
Mycket god
Begreppsförmåga
Din förmåga att använda, jämföra och se samband mellan ämnesspecifika begrepp
Godtagbar
God
Mycket god
Problemlösningsförmåga
Din förmåga att lösa vardagliga problem gällande andelar
Godtagbar
God
Mycket god
Kommunikationsförmåga
Din förmåga att redovisa dina lösningar
Godtagbar
God
Mycket god
Resonemangsförmåga
Din förmåga att argumentera för ett ställningstagande, att förklara hur du tänker
Godtagbar
God
Mycket god
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: