Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk2

Skapad 2017-06-14 13:43 i Skallbergsskolan Västerås Stad
Eleverna ska få bekanta sig med de 5 världsreligionerna (Kristendomen, Judendomen, Buddhism, Hinduism och Islam) med lite extra tyngd kring Kristendomen.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Eleverna ska få bekanta sig med de 5 världsreligionerna (Kristendomen, Judendomen, Buddhism, Hinduism och Islam) med lite extra tyngd kring Kristendomen.

Innehåll

Hur:


- Film
- Högläsning ur bl.a "Barnens bibel"
- Läsa faktatexter
- Besvara frågor i ett arbetshäfte.
- Diskussion
- Spel

 

Begrepp:

- religion
- judendom
- hinduism
- synagoga
- tradition
- islam
- religionsfrihet
- moské
- kristendom
- buddhism
- kyrka
- tempel

 

 Koppling till läroplan:

Centralt innehåll SO:
Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker.
Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
Religioner och platser för religionsutövningar i närområdet.
Några högtider, symboler och berättelser inom kristendomen, islam och judendomen.
Några berättelser ur bibeln och deras innebörd.

 

Kunskapskrav i SO
Eleven kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan.
Eleven beskriver platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur bibeln.
Eleven ger exempel på kristendomens roll i skola och hemorten förr i tiden.

 

Bedömning:

- Delaktighet vid grupp diskussioner.
- Aktivitet under lektionerna.
- Skriva en enkel text till en berättelse du lyssnat till.
- Ge exempel på några högtider.
- Berätta om någon eller några världsreligioner.
 - Sjunga några psalmer.

Matriser

SO
Religion åk2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Diskussion
Du deltar sällan vid gruppdiskussion.
Du deltar vid gruppdiskussion.
Du deltar ofta vid gruppdiskussion.
Aktivitet
Du deltar, men är okoncentrerad på uppgiften.
Du deltar aktivt under lektionerna.
Högtider
Du kan med stöd från lärare ge exempel på några högtider.
Du kan ge exempel på några högtider.
Du kan ge exempel på några högtider och förklara varför man firar dem.
Berätta om någon världsreligion
Du kan med stöd från lärare berätta om några religioner.
Du kan berätta om några religioner.
Du kan berätta om de flesta religioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: