👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nervsystemet, hormoner och droger

Skapad 2017-06-14 14:25 i Nannaskolan Uppsala
Nervsystemet och hormonsystemet
Grundskola 9 Biologi
Eleven ska förstå hur hjärnan och nervsystemet fungerar och hur de kan påverka sin egen hälsa och välmående.

Innehåll

Mål:

Eleven ska kunna beskriva och förklara följande:

 • Redogöra för våra sinnen och deras uppgift.
 • beskriva hur våra sinnen(syn, hörsel, lukt, smak, känsel) fungerar och hur de är uppbyggda. OBS! Endast synen på provet.
 • beskriva hur nervsystemet är uppbyggt och hur det fungerar.
 • beskriva vad en reflex är.
 • beskriva hur hjärnan är uppbyggd och organiserad.
 • Beskriv hur sömnen, minnet och stress påverkar våra liv. 
 • förklara vad ett hormon är, var någonstans tillverkas hormonerna och vad har de för uppgift i kroppen.
 • hur du kan påverka din egen hälsa(sömn, stress och minnet). 
 • (hur påverkar droger(alkohol och narkotika) det lokala nervsystemet och vad blir följden av ett drogberoende. Efter provet..)

 

Grovplanering:

V.15 Nervsystemet och reflexer plus laboration.

V.16 Hjärnan, stress, minnet och sömn.

V.17 Sinnesorgan, hälsa och sjukdomar. 

V. 18 Hormoner och repetition.

V. 19  Repetition och

V. 20 prov tisdag15/5

V.21 Sex och samlevnad. 

 

Bedömning:

 • Laborationsrapport.
 • Prov 
 • Diskussioner

 

Läsanvisningar: 

Till provet:

 • S.182 - 214. Nervsystemet( Ej sidorna 190-193). 
 • Utdelat material.
 • Powerpointanteckningar - Fokusera på boken och ha ppt:n som stöd. 

Efter provet:

 • 256-257 och 262-268 - droger

Uppgifter

 • Laborationen - sinnen

 • PDF:en från lektionerna - nedskalad.

 • Instuderingsfrågor till provet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9