Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunicera kring en bok

Skapad 2017-06-14 14:35 i Östergårdsskolan gr Halmstad
Grundsärskola 4 – 9 Kommunikation
Gruppaktivitet inom ämnesområdet Kommunikation: Läsa bok och skapa tvåordsmeningar.

Innehåll

Syfte

Utveckla förmågan att samspela, tala och samtala samt konstruera tvåordsmeningar

Mål

 •  Jag kommunicerar kring en bok

Innehåll

 • Vi läser en bok tillsammans, med hjälp av storbildsskärmen.
 • Vi samtalar kring bokens karaktärer och kring handlingen.
 • Jag svarar på frågor om vilken karaktär vi ser.
 • Jag skapar tvåordsmeningar med ord+bild genom att välja en karaktär till en aktivitet, exempelvis "Doddo badar.".
 • Jag läser meningen genom att teckna, tala eller med hjälp av kommunikationsapparat.
 • Jag hjälper karaktären att utföra aktiviteten.
 • Jag väntar när det är min kompis tur.

Bedömning

 • Jag deltar i aktiviteten.
 • Jag känner igen karaktärerna.
 • Jag svarar på frågan "Vem är det?"
 • Jag skapar en mening med hjälp av ord+bild och läser den.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  1-9
 • Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.
  KOM  1-9
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  KOM  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: