Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2017-06-15 11:29 i Kristinedalskolan Stenungsund
En planering för att öka din kännedom kring det kristna kulturarvet i Sverige och din insikt i hur de stora världsreligionerna fungerar och kan kännas igen.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
I detta arbetsområde ska du få lära dig mer om kristendomen. Du ska dessutom få lära dig mer om de andra stora världsreligonerna, judendomen och islam.

Innehåll

Centralt innehåll

För att öka vår förståelse för det som sker i världen kring oss behöver vi lära oss mer kring vad som styr människors handlingar och beslut. Religionen har haft stor betydelse för hur vårt moderna samhälle har utformats och vilka normer och värden som har betydelse för oss. Den ökade globaliseringen betyder också att vi behöver fördjupa våra kunskaper kring hur andra människor i världen ser på livet och hur de formar sin tillvaro utifrån sin religions budskap och värdegrund.

Arbetssätt

Du kommer att få titta på filmer, läsa texter, arbeta med uppgifter, diskutera och lyssna på berättelser om de olika religionerna. Vi kommer även att besöka kyrkan under läsåret.

Kunskapskrav

Du ska kunna återge någon berättelse från gamla testamentet.
Du har lite kännedom om kristendomens historia i Sverige och lite om de kyrkor som finns i samhället runt oss. 
Du har kännedom om vad judendomen och islam är. Du kan också koppla olika symboler, högtider och berättelser till rätt religion.

Bedömning

Vi bedömer:

 • om du kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen,
 • om du kan berätta någon berättelser ur Bibeln,
 • om du kan berätta något om hur kristendomen påverkade skolan och hemmet förr i tiden.
 • delta aktivt under lektionerna
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3

Matriser

SO
Religioner i vår närhet och världen.

Kristendom
Du känner till...
Islam
Du känner till...
Judendom
Du känner till...
Högtider
 • SO   3
någon eller några högtider.
någon eller några högtider.
någon eller några högtider.
Symboler
 • SO   3
någon eller några symboler.
någon eller några symboler.
någon eller några symboler.
Berättelse
 • SO   3
 • SO   3
någon eller några berättelser ur bibeln och kan återberätta denna/dessa kortfattat.
någon eller några berättelser är av vikt för muslimer. (Kopplingar till de bibliska berättelserna i gamla testamentet.)
någon eller några berättelser är av vikt för judar. (Kopplingar till de bibliska berättelserna i gamla testamentet.)
Kristendom förr och nu
 • SO   3
 • SO   3
några platser för religionsutövning i vår närhet (kyrkan). Du kan också enkelt beskriva muntligt hur religionen påverkade människor för i tiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: