👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lösningar, blandningar, surt och basiskt år 5

Skapad 2017-06-15 12:55 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 5 NO (år 1-3) Kemi
Hur är saker uppbyggda? Vad finns det för material? Vad är motsatsen till surt? Hur kan du dela upp två ämnen som löst sig i varandra eller blandats ihop? Nu är det dags att undersöka!

Innehåll

 

Mål

Eleven ska kunna

 • ämnens minsta uppbyggnad
 • skillnaden mellan atom och molekyl
 • skillnaden mellan grundämne och kemisk förening
 • vad olika material består av
 • skillnaden mellan surt och basiskt
 • skillnaden mellan lösning och blandning
 • hur man tar reda på ph-värde
 • genomföra enkla undersökningar

Arbetssätt

Vi kommer att titta på film, ha gemensamma genomgångar, diskutera både i små grupper och tillsammans och läsa i läroboken.

 

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att:

 • delta i samtal på lektionerna
 • vara aktiv på laborationerna och reflektera över vad som händer
 • skriva laborationsrapporter
 • göra ett litet läxförhör om kemi

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6